Arbeidslivets slitere

… hver åttende yrkesaktive mann over 54 år jobber i industrien

Les mer om hvordan det er å være senior i industrien i rapporten fra Fafo!

Av seniorpolitikk, 25. januar 2021

vissteduat

Foto: iStock

Rapporten redegjør for antall og andel ansatte over 50 år i industrien, deres arbeidsforhold og tidligpensjonering.

Hva sier seniorer om utdanning og yrkesløp, arbeidsmiljø og helse, tilrettelegging og seniorpolitikk, kompetanse og verdsetting? Og hvordan tilpasser de seg til pensjonsreformen?

Kilde: «Seniorer i industrien – arbeidslivets slitere», Fafo-rapport 2018:34