Nytt forskningsprosjekt

Hvordan fremstilles eldre arbeidstakere i media?

Senter for seniorpolitikk har nå gitt Høyskolen Kristiania i oppdrag å undersøke hvordan media fremstiller eldre arbeidstakere. Nanna Fredheim vil bruke blant annet kunstig intelligens for å lete etter mønstre i omtalen av seniorer i jobb.

Av Berit Solli, 9. mars 2022

Nanna-Fredheim

Førsteamanuensis Nanna Fredheim ved Høyskolen Kristiania skal undersøke og analysere hvordan eldre arbeidstakere blir fremstilt i media. (Foto: André Johansen)

Økt kunnskap om hvordan eldre arbeidstakere fremstilles i media, vil kunne endre holdninger og adferd. Senter for seniorpolitikk har nå derfor tildelt Høyskolen Kristiania et nytt forskningsprosjekt om medienes fremstilling av seniorer. 

«En del saker om eldre arbeidstakere blir illustrert med bilder av 90-åringer i rullestol. Vi vil vite mer om hvorvidt og hvorfor det er sånn,» sier fagsjef Roger Moen ved Senter for seniorpolitikk.

Førsteamanuensis Nanna Fredheim skal undersøke og analysere fremstillingen av eldre arbeidstakere i media.

«Temaet er viktig for oppfatningen av arbeidstakere i 50- og 60-årene. Dessuten er oppdraget interessant både faglig og forskningsmessig,» sier hun.

Tverrfaglig analyse av media

Fredheim vil være prosjektleder og gjøre hovedarbeidet med forskningen. Hun har en doktorgrad i strategisk kommunikasjon. Hun vil gjennomføre prosjektet i samarbeid med professor Anders Olof Larsson, førsteamanuensis Sharam Alghasi og Phd stipendiat Jon Martin Larsen ved Institutt for kommunikasjon.

Larsson har utbredt kompetanse i å kartlegge og analysere internettaktivitet og Alghasi forsker blant annet på hvordan minoriteter framstilles i mediene. Larsen har praktisk erfaring med minoritetsjournalistikk og har jobbet med aldersdiskriminering gjennom Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Analyse av medieinnhold er en ganske etablert metode innen medieforskning som kan inkludere både kvalitative og kvantitative elementer. Ved Institutt for kommunikasjon har et etablert forskermiljø som arbeider med dette.

Nye medier

Institutt for journalistikk utførte en lignende studie for Senter for seniorpolitikk i 2009. «Nå har vi både nye medier og nye forskningsmetoder. Særlig vil vi bruke kunstig intelligens og lingvistikk (natural language processing, NLP) til å lete etter mønstre i store mengder data,» sier Fredheim.

Prosjektet starter nå på nyåret, og vil bli ferdig på høsten.

For pressehenvendelser til Senter for seniorpolitikk klikk her.

Les rapporten her