Sysselsetting

IA-avtalens delmål 3 er innen rekkevidde

Mange flere kombinerer arbeid og pensjon nå enn for noen år siden. Og det er ofte ikke samsvar mellom når folk tar ut pensjon og når de slutter i arbeid.

Av Tora Herud, 21. juni 2017

Seksjonssjef Ole Christian Lien i Navs kunnskapsavdeling. (Foto Tora Herud)

Avdelingsdirektør Ole Christian Lien i Navs kunnskapsavdeling. (Foto Tora Herud)

En 50-åring i 2016 kunne forvente å være yrkesaktiv på fulltid i 11,8 år til. Det er en økning på 0,1 år fra 2015 og 2,2 år fra 2001. Økningen i levealder ved 50 år etter 2001 er til sammenligning 2,7 år. Det viser at folk jobber nesten like lenge som det de lever lenger, ifølge Arbeid og Velferd nummer 2/2017.

Yrkesaktiviteten nå, er den høyeste etter 2000 og sannsynligvis den høyeste noensinne. I delmål 3 i IA-avtalen forventes det at yrkesaktivitet etter 50 år skal forlenges med 12 måneder fra 2009 til 2018. Økningen til og med 2016 er omtrent 11 måneder. Målet vil bli godt og vel nådd i 2018, dersom yrkesaktiviteten øker i samme takt som i perioden 2009-2016.

Lysere på arbeidsmarkedetOle Cristian Lien, seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen i Nav, sier vi har et lavt ledighetsnivå i Norge, og at det er lavt også for seniorene. Ledighetsnivået er på 3-3,5 prosent for folk i 20- og 30-årene, men under 2 prosent for de over 50 år.

– Økningen i arbeidsledigheten har likevel vært sterkest for de eldre, og er nok litt særskilt for denne nedgangskonjunkturen. Noen har pensjonert seg tidligere i de fylkene som er mest utsatt. Vi må nok regne med at flere pensjonerer seg og trekker seg ut av arbeidslivet i dårlige tider, og det bidrar til at arbeidsledigheten holder seg nokså lav. Det kan derfor også være en del skjult ledighet blant dem over 60, sa Lien på en nettverkskonferanse i regi av NAV og SSP nylig.

Han forventer en raskere omstillingstakt i tiden som kommer, som følge av teknologisk utvikling, globalisering og lavere oljepris. Ifølge SSB er en av tre jobber i fare for automatisering.

– Men vi tror det vil skapes mange nye jobber også, selv om den teknologiske utviklingen går raskere enn før og kan føre til brå skifter, sa han.

Befolkningsutviklingen fram til 2030

Aldersgruppen 67-74 år øker mest på kort sikt, ifølge Lien. Det er de såkalte «baby boomers», og vil si de store barnekullene født etter krigen.

– Det fører til at Nav får flere brukere, samtidig som vi får trangere budsjetter og må drive mer effektivt. Forsørgelsesbyrden per arbeidstaker øker, og jeg tror seniorene blir enormt etterspurt, sa han.

Ole Christian Lien tror på flere stillinger i helse- og omsorg og bygg og anlegg, men færre i oljesektoren. Han tror også at det blir mangel på yrkesfagutdannede og behov for større geografisk og yrkesmessig mobilitet.

– Seniorsysselsettingen øker i alle land i Europa, så vi er ikke sensasjonelle i Norge. Her er det for mange som slutter ved 62 års alder, og for få som fortsetter etter fylte 67 år. Men vi er på god vei mot å nå IA-målet, sa han.

Fakta

IA-avtalens delmål 3 lyder slik: “Yrkesaktiviteten etter fylte 50 år forlenges med 12 måneder. Med det menes en økning sammenliknet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år)”.