Informasjon

– Ikke enkelt å få oversikt over ulike typer aldersdiskriminering

Under «Fag og fakta» og «Kompetanse» finner du en ny fagtekst, denne gangen om aldersdiskriminering i arbeidslivet. Den er skrevet av forsker Per Erik Solem i NOVA-HiOA.

Av Tora Herud, 5. juli 2017

Per erik Solem

Per erik Solem, forsker i NOVA-HiOA. (Foto Dag W. Grundseth)

Det er med få unntak forbudt å forskjellsbehandle folk på grunn av alder, likevel forekommer det. Det trengs både aldersblinde og aldersbevisste tiltak for å motvirke aldersdiskriminering på arbeidsplassen, skriver Per Erik Solem.
Les fagteksten her:
 Aldersdiskriminering i arbeidslivet