Ny forskning

Ikke fravær, men nærvær

Gjennom fire artikler her på seniorpolitikk.no vil Hege Forbech Vinje og Liv Hanson Ausland i løpet av året presentere den kvalitative studien ”Opplevelse av kyndighet: om å fremme nærvær i seniorers arbeidsliv”. Begge forskerne arbeider ved Høgskolen i Vestfold (HiVe).

Av Tora Herud, 10. mai 2012

Forskerne Hege Forbech Vinje og Liv Hanson Ausland ved Høgskolen i Vestfold. (Foto TH)

Forskerne Hege Forbech Vinje og Liv Hanson Ausland ved Høgskolen i Vestfold. (Foto TH)

Bakgrunnen for studien er hva det er som bidrar til at virksomheter innen pleie- og omsorg kan beholde seniormedarbeidere og -ledere ut over fylte 62 år, eller forbygge at de slutter tidligere.Les den første artikkelen her: Nærvær i seniorers arbeidsliv: Presentasjon av en kvalitativ studie- Det er skrevet så mye om fravær i arbeidslivet, så vi syntes det kunne være interessant å se på nærvær som fenomen, vinkle det positivt, sier Hege Forbech Vinje, førsteamanuensis på Institutt for helsefremmende arbeid, HiVe. Forskerne mener fravær og nærvær ikke nødvendigvis er to motsatte størrelser, og at begge har både en positiv og en negativ dimensjon.- Fravær kan også handle om å distansere seg, uten at det nødvendigvis er negativt. Noen ganger kan det å la være å engasjere seg aktivt i alt, være helsefremmende, sier Liv Hanson Ausland, førstelektor ved samme institutt. Å tillate seg et pusterom, enten ved å distansere seg sosialt, fysisk eller mentalt, kan av og til beskrives som helse-fravær, og bør støttes, sier Hege ForbechVinje.Det gode nærværetStudien om nærvær er gjort i samarbeid med Sandefjord kommune, der både seniorledere og -medarbeidere i pleie- og omsorgssektoren har deltatt. Alle som meldte seg for å delta, er kvinner.- Det gode nærværet kjennetegnes ved at personer bidrar aktivt i arbeidsfellesskapet, og at de ser kollegene sine, sier Vinje.Opplevelse av nærvær beskriver hun som følelsen av at noen vil en vel. At vi bidrar til noe som er bra sammen og stimulerer hverandre til videre utvikling og vekst. Og at vi tror på noe av det samme.- Opplevelse av det gode nærværet på jobben handler om mestring, troen på å være nyttig og å kunne kjenne gleden ved arbeidet som dette gir, sier hun.Ha noe å bidra med- Troen på egen kompetanse er viktig. Deltakerne i studien hadde god forståelse for at de hadde noe å bidra med, og de så hvordan de kunne bidra, sier Vinje.- Seniorer går rundt med en trygghet de ikke hadde som unge, legger Liv Hanson Ausland til.- Ja, seniorene må balansere med hele livet, det er ikke bare jobben som betyr noe. Livet utenfor jobben betyr også mye, og noen vil ønske å redusere arbeidstiden noe, men det er viktig for seniorene at reduksjonen ikke fører til at jobben mister mening, sier Hege Forbech Vinje.