Språkbruk

Ikke greit med «gamle geit».

Ladete uttrykk som «nå trenger vi litt ungt blod her» og «gamle geit» er ikke innertier på arbeidsplasser som er oppatt av produktivitet og inntjening, skal vi tro en ny undersøkelse.

Av admin_senior, 23. april 2008

Språkbruk som sprer fordommer om eldre på arbeidsplassen, kan koste dyrt. Det viser en studie i regi av blant annet University of Southern California’s Marshall School of Business. Førsteamanuensis Bob McCann uttaler ifølge nettstedet Occupational Hazards at det finnes en klar sammenheng mellom aldersdiskriminerende språk på den ene siden og rapportert helse, selvfølelse og sågar depresjon på den andre. Han mener at arbeidsplassen kan være en farlig arena for aldersdiskriminerende språkbruk, ikke minst fordi det som skjer der, er svært viktig for mange menneskers identitet og selvrespekt.- Det er ikke vanskelig å tenke seg at avgjørelser om pensjoneringstidspunkt preges av og kan forseres av hvordan kollegene dine omtaler deg, påpeker han.MacCann studerte hvilken rolle språkbruk spilte i rettssaker om aldersdiskriminering. Studien avdekket en rekke uttrykk som avspeilet avsenderens fordomsfulle holdning til eldre arbeidstakere. Eksempler er “too long on the job,” «that old woman», «that old goat», «old fart» and «he has bags under his eyes.»Når aldersfordommene havner i amerikanske rettssaler, er det som kjent sjelden gratis. Totalt kan saksomkostninger, erstatningsbeløp etc komme opp i millionbeløp i dollar. Bare i 2006 mottok U .S. Equal Employment Opportunity Commission cirka 17 000 anmeldelser fra personer som følte seg aldersdiskriminert.