IA-avtalen

ikke så lett å omplassere dem som trenger det

- Sykepleierforbundet er opptatt av heltidskultur og å beholde folk i jobb lenger, men da må arbeidsvilkårene for seniorene være til sted, sier Karen Elisabeth Mentzoni Neraal (61).

Av Tora Herud, 14. mai 2018

Karen Elisabeth Mentzoni Neraal. (Foto Tora Herud)

Karen Elisabeth Mentzoni Neraal. (Foto Tora Herud)

Mentzoni Neraal er hovedtillitsvalgt for 70 medlemmer av Norsk Sykepleierforbund (NSF) i bydel Grünerløkka. Alt i alt er det over 100 sykepleiere i bydelen, men noen er organisert i andre forbund. Selv er hun i full stilling på dagtid som helsesøster for barn mellom 0 og 5 år, en jobb hun har hatt i 16 år.

– Det er viktig at HR-avdelingen, hovedtillitsvalgte og verneombud (trekanten) kommer tidlig inn i saker. I hjemmetjenesten er det mange som jobber turnus og det er mye komplekst arbeid. Brukerne er sykere og bor hjemme lenger enn før. Det er større press på å holde folk hjemme for å spare sykehjemsplasser. De ansatte er mye alene i jobben sin og må holde seg faglig oppdatert. En del blir sykmeldt etter hvert, og det er ikke så lett å finne gode tilretteleggingstiltak eller omplasseringsarbeid. Noen bytter bydel fordi lønna kan være høyere andre steder, sier hun.

Bevisstgjøre om rettigheter

Karen Elisabeth Mentzoni Neraal var litt med på utarbeidelsen av den seniorpolitiske handlingsplanen.

– Bydelen ønsker en heltidskultur og lyser som hovedregel ut heltidsstillinger. Vi prøver å få folk i fulle stillinger, det er høyere kostnader knyttet til reduserte stillinger. Særaldersgrense på 65 år gjelder for dem som utfører sykepleie. For min egen del tror jeg at jeg vil velge å gå av med AFP før jeg fyller 63 år. Jeg kjenner at jeg blir litt mer sliten enn før og at møtet med brukerne kan være krevende, sier hun.

Bydelens seniorpolitiske handlingsplan gjelder fra nyttår.

– Å bevisstgjøre folk på rettigheter ser jeg på som viktig for at de siste årene i arbeidslivet skal bli gode. Vi kan ikke tilby hjemmekontor og slikt. Noen av brukerne trenger hjemmesykepleie flere ganger i døgnet på grunn av et komplekst sykdomsbilde og behov. Det er ikke bare mating og stell det handler om. Hjemmebesøk på vinteren er dessuten mer krevende og det kan være tungt utstyr som må bæres flere etasjer.

Velferdsteknologi og IT kan også være krevende å følge med på og mestre godt i jobben. Å være mentalt tilstede, motiverende og støttende er også en del av jobben, sier hun.

Utfordringer i IA-arbeidet

Karen Elisabeth Mentzoni Neraal mener det er viktig at IA-avtalen ikke havner i en skuff.

– Det er viktig at de den gjelder vet om rettighetene sine. Samtidig er det viktig å jobbe med kolleger og andres holdninger, det å se eldre arbeidstakeres ressurser og bruke dem. Men folk er forskjellige. Noen eldre er lei av å omstille seg igjen og igjen. Noen liker ikke å dele kontor med noen andre og da blir det vanskelig når det blir færre kontorer og flere ansatte, sier hun. Mentzoni Neraal er opptatt av god aldersspredning og synes det er artig med unge ivrige medarbeidere.

Fakta

IA-avtalens overordnede mål er:

å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet

Delmål 3:

Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder.