I Kragerø torsdag

IKT for framtida

”IKT og seniorer, en satsing for framtida” er tema for seniorsurf-dagen i Kragerø bibliotek torsdag.-Vi vil synliggjøre at seniorer kan og vil, dersom det legges til rette for å bruke datateknologi på jobben. Senter for seniorpolitikk (SSP) har hovedansvaret for prosjektet med samme tittel i samarbeidet med Seniornett og Datakortet, sier prosjektleder Kari Sørgaard i SSP.

Av seniorpolitikk, 2. september 2008

Prosjektet støttes økonomisk av fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), og statssekretær Wenche Lyngholm kommer for å snakke om ”IKT + Senior = Helt sant – men hvorfor?”-I Kragerø kommune samarbeider vi med pleie og omsorgssjefen, Vidar Steen Andersen, som hadde hatt et mål om å implementere et nytt dataverktøy for sin virksomhet. Han har koblet prosjektet til Voksenopplæringssenteret i Kragerø og Weifa industrier. Det er viktig at flere seniorer lærer seg å bruke IKT-verktøy, at de går fra å være i en kompetansekløft til å gjøre et kompetansekløft, sier Kari Sørgaard.SeniornettDatakortet