Ingen halleluja for «flexicurity» i europeisk fagbevegelse.

EUs bekymring for mangel på arbeidskraft øker, men unionen møter skepsis hos fagbevegelsen for sitt flexicurity-konsept.

Av admin_senior, 20. februar 2008

At folk lever lenger, er den gode nyheten. Den dårlige er at det blir stadig færre til å bære pensjonskostnadene. I 2050 vil 30 prosent av EUs befolkning være over 65. Utviklingen er koblet med lave fødselsrater, og resultatet er om få tiår to arbeidstakere per pensjonist. Disse harde fakta ble presentert på møtet Europe’s Looming Demographic Crunch – The Search for new Labour and Welfare Policies i Brussels i slutten av januar.Taper dynamikk.EU-kommisjonær for økonomiske spørsmål, Joaquin Almunia, frykter at Europa vil tape dynamikk hvis unionen ikke makter å samle seg om en felles politikk for å møte utfordringene som følge av demografiske endringer og en arbeidsstyrke som skrumper.Mantraet er «flexicurity»  (en kombinasjon av flexibility og security) som i arbeidsgivernes øyne først og fremst handler om aktiv rekruttering, livslang læring og kombinasjon av arbeid og pensjon. Skepsis.Catelene Passchier, sekretær i ETUC, en sammenslutning av fagforeninger i europeiske land, er ikke udelt glad for flexicurity-konseptet. Hun mener det åpner for fleksibilitet først og fremst for arbeidsgivere blant annet gjennom bruk korttidskontrakter, og dermed gir mindre trygghet for arbeidstakerne. Passchier etterlyste tettere samarbeid med fagbevegelsen for å finne løsninger på Europas demografiske utfordringer.Omtrent halvparten av EUs medlemsstater har  implementert pensjonsreformer for å imøtekomme alderforskyvningene i befolkningen. Felles for endringene er blant annet redusert tilgang til førtidspensjon og endringer i beregningen av pensjon.