NAV Pensjon

Ingen har gått glipp av noe

Knapt 12.000 personer i alderen 61-67 år har til nå søkt om ny fleksibel alderspensjon fra 2011. Halvparten har sendt elektronisk søknad.- Det er fortsatt mulig å søke, men da kan vi ikke garantere at saken er ferdigbehandlet til nyttår, sier Hilde Olsen, direktør for ytelser i NAV.

Av Tora Herud, 16. august 2010

Hilde Olsen

Hilde Olsen

– Det er flott at så mange ser gevinstene ved å bruke nettet, og ikke minst at flere enn forventet velger å søke elektronisk. Elektroniske søknader sparer tid både for den enkelte, og for NAV. I tjenesten Din pensjon