Utdanning

Ingen oppsøker frivillig flere nederlag

Mulighet for å ta fagbrev tilknyttet egen arbeidsplass, er noe av det viktigste samfunnet kan tilby arbeidstakere med lite utdanning fra før, ifølge kunnskapsminister Kristin Halvorsen på LOs Utdanningskonferanse 2010 på Sørmarka i dag.

Av Tora Herud, 23. september 2010

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. (Foto TH)

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. (Foto TH)

Halvorsen framhevet særlig to grupper arbeidstakere der muligheten for å ta fagbrev på jobben er viktig:Ufaglærte voksne i helse- og omsorgssektoren (der flertallet er kvinner), som vil få økt trygghet i arbeidssituasjonen sin med et fagbrev. – Vi får lykkeligere damer med bedre lønns- og arbeidsvilkår, sa Halvorsen.Voksne som ikke har – eller ikke har fullført utdanning i bygg- og anleggsfag. – Fullføring fører til bedre lønns- og arbeidsvilkår, og fagbrev er nøkkelen til stabil tilknytning til arbeidsmarkedet, ifølge henne.Kunnskapsministeren mener det er viktig å flytte fokuset til tidligere i folks yrkesløp, tidligere enn det IA-avtalen skisserer.- Arbeidstakere som er i jobb, må få tiltak knyttet til denne arbeidsplassen. Det er viktig å investere i dem tidsnok, sier Halvorsen. Når det gjelder den siste gruppen som ikke har fullført bygg- og anleggsfag, er det økende etterspørsel etter kompetanse. Det er lønnsomt både for den enkelte og for samfunnet dersom flere fullfører utdanning.Økende klasseskillerKristin Halvorsen startet innledningen sin med å si at det er større klasseskiller på grunn av ulik utdanningsbakgrunn enn de fleste er klar over, og varslet et innlegg om klassekamp.-Det gir en betydelig gevinst for samfunnet dersom folk utdanner seg, både når det gjelder produksjon og gjennom helseeffekter, sa h un.Forskning viser at barn av utdannede foreldre, tar utdanning. Videre er det slik at folk med høy utdanning i langt større grad enn folk med lav utdanning, tar etter- og videreutdanning.- Personer med kun grunnskole er mest utsatt for arbeidsledighet. Det er flest uføre blant ufaglærte og under halvparten så mange uføre blant dem som har fullført videregående skole, og færrest uføre blant dem med utdanning fra høgskole og universitet, sa kunnskapsministeren.Lese- og skrivevanskerHalvparten av alle de 50-60-åringene som sliter med dårlige lese- og regneferdigheter, er uføretrygdet.- Mange gikk på skolen før vi kunne noe om dysleksi og andre former lese- og skrivevansker, og har opplevd mange nederlag.  Ingen oppsøker frivillig flere nederlag. Det må derfor være en hovedoppgave for partene i arbeidslivet og med en rød-grønn regjering, å sørge for at flere får fullført videregående opplæring. Vi begynner dessuten å henge etter andre land når det gjelder utdanning i befolkningen. Hvis vi ikke klarer dette, risikerer vi å få en stor del av ungdommen på uføretrygd, samtidig som vi har stor mangel på arbeidskraft. Det kan føre til at vi må fortsette å hente arbeidskraft fra Sverige og Polen. Vi trenger superdyktige ingeniører, men det er like viktig at vi samtidig har gode elektrikere, sa hun.LOs nestleder, Tor Arne Solbakken, minnet om hvor viktig det er at arbeidstakere motiveres for mer utdanning, noe han kommer tilbake til senere i dag om LOs initiativ for kompetansetillitsvalgte.BKA, ikke til fagutdanningI 2010 er det avsatt 80 millioner kroner til basiskompetanse (BKA). Siden 2006 har 12.900 ansatte i offentlige og private virksomheter fått et tilbud. Halvorsen kaller BKA en skikkelig suksesshistorie, selv om fagbrev ikke kan tas på bakgrunn av disse midlene.- Men hva med eldre arbeidstakere med utdanning som med årene er blitt mindre aktuell, bør det for dem legges bedre til rette for å bytte karriere i løpet av et arbeidsliv, for eksempel ved å ta ny utdanning for en karriere to?- Det er et spørsmål vi ikke har funnet noen løsning på enda, men som vi håper at partene vil være med å diskutere, sier Kristin Halvorsen til seniorpolitikk.no.