IA-avtalen

inkluderende.no åpnet på Colosseum

Hva skal Terje Torp si? Han er leder og må varsle sine ansatte om at det går dårlig i bedriften. Skal han si: - Det er ikke min skyld”, eller gå rett på sak og fortelle årsaken. Skal han be om hjelp? Eller skal han bare sparke alle sammen? Denne gangen er det bare film.

Av Tora Herud, 27. september 2011

Partene i arbeidslivet står bak inkluderende.no. (Foto TH)

Partene i arbeidslivet står bak inkluderende.no. (Foto TH)

inkluderende.no er en nettside om Inkluderende Arbeidsliv (IA) og hvordan komme i gang med IA-arbeidet. Nettsiden ble lansert for et stort publikum på Colosseum kino i Oslo i dag. Bak prosjektet står de tre partene i arbeidslivet, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og myndighetene, representert ved HSH, KS, Spekter, LO, YS, Unio, NHO, Akademikerne og Fornyings-, administrasjon og kirkedepartementet.Tre filmer om IA på nettsiden er en del av opplæringsmateriellet i forbindelse med IA-avtalen fra 2010.Utfordringer og muligheter- IA er vår felles dugnad, sier NHO-direktør John G. Bernander, som beklager at Norge har høyere sykefravær enn land vi liker å sammenligne oss med, samtidig roser han norsk industri som har redusert dette fraværet med 30 prosent. Spekter-direktør Lars Haukaas vil gjerne vite hvorfor kvinners sykefravær er høyere enn menns?YS-leder Tore Eugen Kvalheim er opptatt av å få flere virksomheter til å bli IA-virksomheter.- Det er enklere å forebygge enn å reparere, sier han. Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, mener tilrettelegging og god ledelse er det viktigste for å redusere sykefraværet. Han mener det også er viktig å tiltrekke seg den arbeidskraften som sliter med å få jobb, og at dette handler mye om holdninger.Delmål 3 og senioreneDen nye IA-avtalen innebærer at delmål 3 videreføres med denne ordlyden: ”Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år)”.Men Anders Folkestad, leder av Unio, mener det av og til blir litt for mye overfladisk seniorromantikk.- God seniorpolitikken handler om alle arbeidsdagene gjennom livet. Hverdagen er for tung til å holde ut lenge for mange av mine medlemmer, sier han og viser til en som fortsatte i jobben etter at han fikk mer ansvar, kortere arbeidstid og høyere lønn. Aarbakke derimot, mener at god seniorpolitikk handler mest om og ledelse og om for eksempel å gi seniorer tilbud om videreutdanning.Se filmene her, og kommenter dem gjerne under denne artikkelen på seniorpolitikk.noEpisode 1: DingstadEpisode 2: Mias SalongEpisode 3: Sykehjemmet