Adferdspsykologi

Internaliserer fordommer

De som er over 60 år tar til seg negative oppfatninger til seniorer, viser ny forskning fra Basel. Forsker Per Erik Solem fra OsloMet kommenterer.

Av Berit Solli, 16. mars 2020

per-erik-solem

De som er over 60 år, har tatt til seg de oppfatningene og beholder dem fortsatt når de selv blir eldre, sier forsker Per Erik Solem ved OsloMet til foskning.no.

Les “Eldre kan bli så kritiske til egne evner at de trekker seg tilbake fra jobben“, her.

Forskning.no skriver om at seniorer kan ta til seg stereotypiene om aldring til de grader at de tror på det selv. Det er et kjent fenomen innen diskrimineringsfeltet at den som er offer for diskriminering til slutt tror på at det er all mulig grunn til diskrimineringen, for eksempel innen rasisme, mobbing og kjønnsdiskriminering.

Møte seg selv i døra

Når det gjelder aldring har man også ofte selv hatt diskriminerende holdninger til seniorer i yngre dager.

Resultatet av den internaliserte diskrimineringen kan bli at seniorene trekker seg unna sosiale situasjoner på jobb, og etterhvert søker seg ut av arbeidslivet.

Studien er gjennomført ved Universitetet i Basel i Sveits. Les mer her: Feeling Out of Place: Internalized Age Stereotypes Are Associated With Older Employees’ Sense of Belonging and Social Motivation

Les mer: Ikke gitt hvordan fremtiden blir

Fakta

Internalisering er en psykologisk prosess hvor ytre normer, ideer og andre personers innstillinger og egenskaper som opprinnelig ikke finnes hos personen, opptas og oppleves som del av personens selvbilde. (Kilde: Store norske leksikon)