SSB-tall

Intervju i NRK P1+ om gode yrker for seniorer

Senter for seniorpolitikks Olav Eikemo ble torsdag morgen intervjuet i NRK P1+ om de nye tallene fra SSB om hvilke yrker som har flest seniorer.

Av admin_senior, 24. februar 2020

Olav Eikemo, seniorrådgiver Senter for seniorpolitikk

NRK P1+ fattet interesse for de nye tallene fra Statistisk sentralbyrå. Tallene viser at seniorandelen av de yrkesaktive i bransjen er høyest innen primærnæringene, og dernest innen transport og lagring.

På vei til foredrag i Hallingdal torsdag morgen ble seniorrådgiver Olav Eikemo ved Senter for seniorpolitikk intervjuet i Frokostradioen. Her er utskriften av intervjuet, eller hør selv hos NRK P1+ ca kl 0815 her.

Innenfor transport og lagring er en stor andel seniorer. Tror du det gir et riktig bilde av situasjonen?

Ja, det gjør det, absolutt. Transportyrket har lenge vært kjent som et yrke der folk kan holde i gang som yrkesutøvere til høy alder. I tillegg har transportnæringen, særlig bussbransjen, vært flinke til å gå aktivt ut å rekruttere seniorer til nye jobber. Så det er en næring vi gjerne holder fram som et eksempel til etterfølgelse for den næringen har jo sett at seniorer kan spille en veldig god rolle.

Du jobber jo ved Senter for seniorpolitikk, og er trenden at arbeidslivet vil kvitte seg med seniorer, eller er seniorer nærmest gull verdt for bedriftene?

Det er absolutt ikke noen trend at de vil kvitte seg med seniorer generelt, for sysselsettingen blant seniorer i Norge er helt i verdenstoppen. Og arbeidsledigheten blant seniorer er veldig lav og lavere enn for andre aldersgrupper. Både seniorer og ledere gir uttrykk for at de er fornøyde med seniorer de kjenner og i virksomheten.

Det som har vært et problem er at seniorer som av forskjellige grunner har falt ut av yrkeslivet kan streve mer enn yngre med å skaffe seg ny jobb. Og det går jo på at man har litt større skepsis til de seniorene man ikke kjenner så godt fra før. Og der har vi et potensiale som norske arbeidsgivere bør ta mer ut enn de har gjort til nå.

Har holdninger til seniorer i arbeidslivet endret seg de siste årene, Eikemo?

Ja, det er en bedring hvis du tenker på holdninger blant ledere. Vi måler holdningen til å innkalle folk til intervju og hvilken alder man har som filter der. Og den alderen har økt blant lederne. Så er jo seniorene veldig aktive selv, og ønsket om jobbe lenger blir også målt i samme undersøkelse, og den pilen har pekt i riktig retning i flere år nå.

Er det forskjell mellom yrkene i dette spørsmålet? Er seniorene like mye verdt i såkalte teknologiyrker som i andre yrker?

Vi har ikke noen indikasjoner på det motsatte. Så kan det jo være kjønnsforskjeller og avhengig av hvilke bransjer man snakker om. Man har gjerne en oppfatning av at seniorer ikke er så veldig involvert i datateknologi, men det er en sannhet med modifikasjoner. Det er et stort antall seniorer i tekniske yrker både i telekom og databransjen. Og dette er ofte folk som har vært med i arbeidet helt siden dataalderen ble innført i Norge, og har stor kompetanse. Så bildet er veldig sammensatt og nyansert, og man kan ikke si kategorisk det ene eller det andre.

Les også

Kvar jobbar seniorane? Nye tal fra SSB – Senter for seniorpolitikk

Seniorrådgiver Linda Hauge. (Foto: Øivind Haug)