Barometeret er i gang

Ipsos intervjuer 1200 ledere

Ipsos holder nå på med å intervjue 600 ledere i offentlig sektor og 600 ledere i privat sektor om seniorpolitikk. Vi presenterer resultatene 29. oktober.

Av Berit Solli, 9. september 2021

Telefonintervju

Ipsos er snart ferdig med å ringe 1200 ledere om seniorpolitikk. (Foto: iStock)

Senter for seniorpolitikk har målt stemningen på norske arbeidsplasser siden 2003. Norsk seniorpolitisk barometer måler blant annet når ledere synes at jobbsøkere er for gamle til å bli innkalt til intervju, og om virksomheten har en strategi for å beholde eldre arbeidstakere.

Barometeret brukes av beslutningstakere i politikk, offentlig sektor, privat arbeidsliv, og i pressen.

Ledernes tur i år

I 2020 delte vi opp barometeret i to. Etter omleggingen blir lederne og arbeidstakere (over 16 år) intervjuet annethvert år. Vi skilte de to gruppene fordi det ikke er så store endringer fra ett år til det neste, og fordi vi da kan prioritere midlene til å intervjue flere for å få sikrere og bedre analyser.

I fjor intervjuet vi seniorene selv. De svarte blant annet at de ønsker å gå av med pensjon tidligere enn de gjorde før.

I år er det igjen ledernes tur til å fortelle hvordan de tenker. Ipsos intervjuer daglige ledere eller deres stedfortredere. Forrige lederrapport fra 2019 ligger her.

Linda Hauge, seniorrådgiver SSP (foto: MB Pedersen)

Følger av korona?

“En forskjell fra tidligere år er at vi har med spørsmål om ledere vurderer at eldre har taklet endringer som følge av koronapandemien annerledes enn yngre medarbeidere. Vi spør også om pandemien har gått ut over jobbmotivasjonen,” sier seniorrådgiver Linda Hauge ved Senter for seniorpolitikk.

Hauge planlegger også et par dypdykk i svarene. Et dypdykk vil handle om forskjeller mellom offentlig og privat sektor. Så venter Ipsos at de vil se av svarene at det vil være et tema til som kan være interessant å dykke ned i når datainnsamlingen er avsluttet.

logo Norsk seniorpolitisk barometer

Les mer i rapporten om offentlig tjenestepensjon

Fakta

Norsk seniorpolitisk barometer er blitt gjennomført hvert år siden 2003.
Resultatene blir presentert på Forskningskonferansen 29. oktober.