Ny forskning

Jakten på friskfaktorer

”Kunsten å leve må man fortsette å lære gjennom hele livet”. Slik lyder et av sitatene på veggen hos førsteamanuensis Dorthe Eide ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland.

Av Tora Herud, 19. november 2012

Arbeidsglede gjør at folk fortsetter lenger i arbeid

Arbeidsglede gjør at folk fortsetter lenger i arbeid

– Jeg følgeforsket prosjekt Arbeidsglede fra planleggingsfasen til rundt halvannet år etter at de siste veiledningene var avsluttet. Flere forskningsmetoder ble benyttet, blant annet intervju. Omtrent 25 av deltakerne og omtrent like mange av