70-årsgrensen

Jeg Føler meg kastet ut

Det er med stor motvilje ergoterapeut Marianne Aars Helliesen (70) forlater jobben på det psykiatriske sykehuset på Gaustad, Oslo universitetssykehus. - Jeg hadde så mange spennende arbeidsoppgaver og var så full av guts, sier hun.

Av Tora Herud, 16. mars 2010

#NAME?

#NAME?

Marianne Aars Helliesen prøveligger sofaen på kafeen der vi møtes, men nei, hun er ikke moden for den ennå. Alle hverdager står hun opp tidlig og trener på Sats før arbeidstid.- Uansett hvor meningsfull jobb du har, hvor viktig jobb du gjør og hvor lang erfaring du har, så er det fødselsdatoen som teller. Nå får vi pensjonsreformen der vi selv skal ha større innflytelse over det å kunne stå i jobben. Det blir så mange fine ord når Jens Stoltenberg står og snakker, men hvor blir det av realitetene? spør hun.Får liten hjelp av pensjonsreformenAars Helliesen har 45 års pensjonsopptjening og får full pensjon gjennom Statens pensjonskasse. Men med pensjonsreformen har hun mulighet til pensjonsopptjening i Folketrygden fram til hun fyller 75 år. Det kan 70-årsgrensen hindre henne i å gjøre. Direktør Hilde Olsen i NAV Pensjon viste til at aldersgrenser bestemmes av arbeidsmiljøloven, da NAV startet sin informasjonskampanje om pensjonsreformen.Professor ved psykologisk institutt NTNU, Ivar A. Bjørgen, som også er medlem av brukerutvalget hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), ønsker den øvre aldersgrensen fjernet. – Det kan være helseskadelig å slutte i arbeid før en ønsker det. Hjerneceller som ikke brukes, dør, sier Bjørgen. Han mener at det enkelte individ, den enkelte virksomhet og samfunnet, alle, har noe å tjene på at de som ønsker å fortsette i arbeid, får lov til nettopp det. Slik som på New Zealand, der den øvre aldersgrensen ble fjernet for 11 år siden.70-årsgrensen setter stopp70-årsdagen i fjor høst feiret Marianne Aars Helliesen med kake og smørbrød sammen med kollegene på vaktrommet på sykehuset. Ut over det har hun ikke ønsket noen annen oppmerksomhet enn å få fortsette i jobben. Men det er en arbeidsgivers rett å kunne avslutte et ansettelsesforhold når arbeidstaker fyller 70 år.I kommentaren Ny lovbestemmelse kan føre til flere søksmål skriver Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirmaet Ræder: ”Den nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 15-13 bokstav a, som trådte i kraft 1. januar 2010, fastslår at arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år. Bestemmelsen innebærer ingen plikt til å fratre, men gir arbeidsgiver en rett til å bringe ansettelsesforholdet til opphør uten annen begrunnelse enn at arbeidstaker har fylt 70 år”.Nei et sted, ja et annet stedSom ergoterapeut har Marianne Aars Helliesen skaffet lønnede arbeidsoppdrag fra ulike bedrifter, og lagt til rette for at pasientene på sykehuset skulle få så realistiske arbeidsoppgaver som mulig. – Jeg har alltid likt jobben min kjempegodt. Alle pasienter har ressurser uansett hvor vanskelige og problematiske liv de har. Det gjelder å finne fram til – og pepre det friske, sier hun. I disse dager avvikler hun arbeidsforholdet på Gaustad og pakker sakene litt på overtid.- En overlege jeg kjenner anbefalte meg å sende CVen min til Diakonhjemmets psykiatriske avdeling på Vinderen her i Oslo. Det gjorde jeg, og kort tid etterpå ringte oversykepleieren på en avdeling som åpnet for to år siden. – 70-åringen ble innkalt til jobbintervju! Jeg måtte fortelle om meg selv. Så sier hun som intervjuet meg: ”- Vi trenger deg og din kompetanse!” Alder var et ikke-tema. Det var erfaringen min og hvem jeg var som telte, sier Aars Helliesen. Foreløpig tar hun ekstravakter.- For meg er det et tankekors at to institusjoner som arbeider med omtrent det samme klientellet har så totalt forskjellig holdning. Den ene kan si nei til en 70-åring og den andre sier ja. Vi lever i 2010. Jeg er sprek. Jeg har lyst til å jobbe! sier Marianne Aars Helliesen med trykk på hvert eneste ord.Dette sa partiene på Stortinget om 70-årsgrensen i fjor høst.