Ås kommune

Jeg har endret holdning

Reidar Strøm (59) ved Nordbytun ungdomsskole i Ås kommune har tenkt både på å gå av med pensjon når han fyller 62 år, og å fortsette. Det er flere grunner til at han har endret holdning.

Av Tora Herud (tekst og foto), 24. september 2009

Rektor Trond Bunæs og lærerne Terje Lykkeslet og Reidar Strøm.

Rektor Trond Bunæs og lærerne Terje Lykkeslet og Reidar Strøm.

– Jeg underviser en 8. klasse nå og har i hvert fall bestemt meg for å følge klassen til elevene er ferdige med 10. klasse. Da vil jeg være 62 ½ år. Klassen er hyggelig og grei og det spiller en rolle for meg i forhol