Skifter retning

Jeg har gjort et valg

- Foreldrene mine ville nok at jeg skulle ta en kort utdanning og komme meg fort i arbeid, men jeg ville noe annet, sier Wigdis Andresen. Hun er født i 1945 og tilhører et av store barnekullene etter krigen. På 1970-tallet var hun én av flere kvinner som

Av seniorpolitikk, 19. november 2008

– Etter gymnaset dro jeg til Frankrike og studerte fransk, deretter tok jeg historie og norsk. I 1974 var jeg ferdig med sju års utdanning som cand philol, hadde fått et barn og begynte i jobb som lektor. Barn nummer to kom tre år senere