Perspektive 50+

Jevnaldrende arbeidsformidlere

- Karin Harzbecker (59) er min formidler. Hun lytter og hun er på min alder. Hun har opplevd så mye, er svært kompetent og kan mye mer enn en 20-åring, sier Monika Meyer (58) som deltar i ÄMMI og søker ny jobb.

Av Tora Herud, 10. juni 2015

Arbeidssøkende Monika Meyer

Arbeidssøkende Monika Meyer

Meyer jobbet i bakeriutsalg og stortrivdes på jobben. Men da Tyskland innførte minstelønn på 8,50 Euro i timen ved årsskiftet, mistet hun jobben.- Jeg hadde hatt en timelønn på 5 Euro. Opprinnelig er jeg utdannet gartner og har jobbet som det. Jeg har også jobbet som pleiemedhjelper, men jeg synes begge de yrkene er for tunge for meg både fysisk og psykisk. Jeg liker å snakke med mennesker og det passer meg godt å jobbe som ekspeditør. Jeg kom med i ÄMMI etter å meldt meg ledig. På arbeidskontoret snakket de kanskje med meg i 5 minutter om gangen, her snakker de med meg en time, sier hun.Den hun har snakket mest med er Karin Harzbecker, som selv opprinnelig er utdannet murer og som har jobbet som det på bygg. Senere tok hun utdanning på nytt og ble lærer med tilleggsutdanning. Monika Meyer er opptatt med å søke jobber, da vi møter henne.- Jeg sender søknader via internett. Ellers oppsøker vi virksomheter og presenterer oss selv muntlig. I regi av ÄMMI går vi også ut på ting som skjer, går i rådhuset, i rettssaler eller går og svømmer. Mennesker som har vært lenge hjemme uten jobb, trenger hjelp til å komme seg ut i samfunnet igjen. Mange ville aldri klart å skrive en søknad etter 20 år utenfor arbeidslivet. Det er ikke så vanskelig for meg som kun har vært ledig en kort periode, sier Monika Meyer.Les mer om ÄMMI her: Ut av isolasjonenTror alderen taler dem imotMario (51) og Thomas (57) ønsker ikke å intervjues med etternavn eller bilde, men forteller gjerne om erfaringene med ÄMMI-prosjektet.Mario drev tidligere et golvleggerfirma med flere ansatte i mange år, men det gikk over ende for fire år siden, etter en periode med alvorlig sykdom i familien hans.- Som ung lærte jeg mye av eldre, slik er det ikke lenger. Nå handler dessuten alt om anbud og tyske firmaer taper i konkurransen, sier han om hvorfor det har vært vanskelig å starte opp igjen. Ved siden av å søke jobber, bruker han tiden på å holde seg i form og trene body-building.Thomas er utdannet finansbokholder og har stort sett vært arbeidsledig i 20 år. Han har imidlertid fortsatt å utdanne seg og har oppdaterte kunnskaper på faget sitt.- Jeg er blitt for gammel og har vært for lenge utenfor arbeidslivet. Men nå får jeg god hjelp av fru Harzbecker. Dette er noe annet og det er mer individuelt. Hun forstår mye mer enn dem som er yngre, sier han.- Ja, hun gir mer personlig og individuell veiledning, legger Mario til. Han mener det lønner seg å ansette eldre på grunn av erfaringen de har, og mener det kan bringe verden videre.Karin Harzbecker sier det er muligheter innen security fordi dette er en bransje i vekst og behovet for vektere er økende. Hun mener også at mange utlendinger som etablerer virksomheter i Tyskland kan ha god bruk for en erfaren bokholder som kan tyske lover og regler. Så vil tiden vise om disse tre kundene hennes lykkes og kommer seg tilbake i nye jobber.