Ny forskning

Jobb i barnehage mer populært

Stadig flere nyutdannede barnehagelærere vil jobbe i barnehage. Og flere av dem har jobbet i barnehage før eller parallelt med at de har tatt utdanning, ifølge forsker Lars Gulbrandsen ved NOVA/HiOA.

Av Tora Herud, 30. april 2015

Barnehagene får mer stabil arbeidskraft. (Illustrasjonsfoto Scanpix)

Barnehagene får mer stabil arbeidskraft. (Illustrasjonsfoto Scanpix)

Gulbrandsen står bak rapporten «Barnehagelærerne. Yrkesgruppen som sluttet». Han sier at barnehagelærerne er blitt en langt mer stabil arbeidskraft og at en økende andel av de nyutdannede barnehagelærerne begynner å jobbe i en barnehage eller fortsetter å jobbe der.

Slik var det ikke tidligere.

– Gjennomsnittsalderen for når en barnehagelærer er ferdig utdannet, har gått opp. På 1970-tallet var 71 prosent under 25 år og kun 3 prosent 35 år eller eldre ved endt utdanning. Nå er 17-18 prosent over 35 år når de er ferdige. Rundt halvparten er under 25 år, sier han.

Gulbrandsen mener årsaken er at flere som allerede jobber i barnehagene får lyst til å kvalifisere seg faglig.

– Dersom alder også representerer nyttig erfaring, er det bra. Teoretisk utdanning har dessuten en del å si for lønna, sier han.Barnehagesektoren har ikke noe problem med mange ansatte som snart går av med pensjon.

– De har tidligere sluttet lenge før de kom så langt og flyttet over til andre yrker.

Registerdata sier ikke noe om årsakene til at de har sluttet. Det er få ansatte med barnehage-lærerutdanning i alderen 62-67 år i barnehagene. Dersom alle sluttet på dagen ville det ikke få særlig store konsekvenser, sier Lars Gulbrandsen.

Les mer i rapporten: Jobb i barnehage – passer det for seniorer?