Hjerneforskeren

jobb og hold deg i form

- Jeg arbeidet med eksperimentell hukommelsesforskning ved Universitetet i Oslo (UiO) fram til jeg fylte 70 år, sier Arild Lian (76). Nå organiserer han et prosjekt rettet mot barn med lære- og språkvansker på Bredtvet kompetansesenter.

Av Tora Herud, 18. oktober 2010

Arild Lian er fortsatt i jobb. (Foto TH)

Arild Lian er fortsatt i jobb. (Foto TH)

Lian leder et utvalg som arbeider med ’event related potensials’ (ERP) for de statlige pedagogiske sentrene i østlandsområdet. Det vil si planer for opprettelse av et eget EEG/ERP-laboratorium, som skal benyttes til diagnostikk, utredning og evaluering av tiltak overfor barn med ulike former for lære- og språkvansker.- Moderne forskning har vist at denne teknikken muliggjør diagnostikk av for eksempel språkvansker, sier Lian. Han er også med i et forskningsprosjekt i Bergen, som tar sikte på å vise hvordan barn med språkvansker lærer språk. Arbeidet er det viktigsteArild Lian arbeider delvis på honorarbasis, delvis frivillig.- Jeg er faglig interessert i feltet og har lenge brent for å drive forskning på dette. De siste årene på Blindern arbeidet jeg med et prosjekt om arbeidshukommelse og språkvansker, men jeg måtte fratre min stilling da jeg fylte 70 år, på et tidspunkt da det gjensto 6 mnd. å fullføre prosjektet. Heldigvis ble jeg kontaktet av Tove Lindquist som tilbød meg å jobbe videre her ved Bredtvet. Det er jeg svært godt fornøyd med. Det skulle vært en menneskerett å få lov til å arbeide videre så lenge man er arbeidsfør og har arbeidslyst, sier han. – Aldersgrenser er litt gammeldags- Arild Lian bekrefter at aldersgrenser er litt gammeldags og at vi ikke bør innrette arbeidslivet etter slike rigide grenser. Han bekrefter også hvor viktig det er å behandle folk som individer og ikke som grupper. Jeg tror det er feil dersom vi baserer oss mer på myter enn på fakta når det gjelder seniorer i arbeidslivet, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk (SSP). HukommelsesforskerenDet Arild Lian først og fremst arbeidet med i sine 42 år ved UiO var kognitiv psykologi med vekt på hukommelsesforskning. Han forklarer ordet kognitiv som en samlebetegnelse for tenkning, hukommelse, oppmerksomhet og problemløsning, eller kortere fortalt; det å bruke hodet sitt. Både den kognitive helsen og den mentale helsen er viktig for å kunne fortsette i arbeid.- Selv om du vet alderen på et menneske, vet du lite om dette menneskets kognisjon, særlig hvis vedkommende er i 70-80-årsalderen. Forskjellen mellom 70-åringer er større enn mellom 50-åringer, særlig når det gjelder kognisjon, sier han. Å opprettholde kognitiv statusDet å opprettholde sin kognitive status krever ifølge hukommelsesforskeren:Kognitive utfordringerArbeidsutfordringerGenerell aktivitet i arbeidslivetEngasjement – Blir et menneske isolert vil det raskt gå utover de kognitive funksjonene. Noen spesielle sykdommer som Alzheimer og andre demenssykdommer, men også sykdommer som fører til at en person mister sin mobilitet, kan selvfølgelig sette et menneske ut av spill, sier Arild Lian. Hjernen vår påvirkesDesto eldre vi blir, desto lengre tid tar det før hjernen vår kommer over en belastning, for eksempel etter litt for mange glass vin før en arbeidsdag, ifølge hjerneforskeren.- Det er viktig å lytte til kroppens signaler, og enda viktigere blir det med alderen. Det er nødvendig å være i aktivitet fysisk, mentalt og kognitivt. Jeg er i arbeid. Jeg skriver på et manuskript og er av og til medforfatter på andres. To ganger i uken trener jeg på helsestudio og ellers går jeg mye. Når jeg tar toget fra Drammen, der jeg bor, går jeg ofte av en holdeplass før jeg kommer hit til Bredtvet, slik at jeg får meg 3/4 times spasertur. Jeg går dessuten mye i fjellet, sier han. Språk- og lærevansker vedvarerLian arbeider med prosjekter rettet mot barns språkvansker, men for mange vil vanskene vedvare og få konsekvenser i voksen alder.- Dette er et kjempespennende fagområde. Mange vil venne seg til å leve med språkvanskene sine, selv om de bedriver mye unngåelsesatferd for å skjule det. Konsekvensene kan være så mangeartede og vi skjønner oss ikke godt nok på det, avslutter Arild Lian. Han utelukker ikke at lettere psykiske problemer kan være utløst av språk- og lærevansker. FAKTA:70-årsgrensen i arbeidsmiljøloven§ 15-7. Vern mot usaklig oppsigelse(4) Oppsigelse med fratreden før fylte 70 år som alene skyldes at arbeidstaker har nådd pensjonsalder etter folketrygdloven, skal ikke anses å være saklig begrunnet.§ 15-13a. Opphør av arbeidsforhold grunnet alder (1) Arbeidsforholdet kan bringes til opphørnår arbeidstaker fyller 70 år. Laverealdersgrense kan følge av annet grunnlag når grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf. § 13-3 andre ledd.(Kilde: lovdata.no)