Arbeidslyst

Jobb og jakt!

Som sjåfør i Unibuss jobber Tommy Sandvold (64) mest deltvakter, til gjengjeld har han fri om kveldene og alle helger og helligdager. Unibuss holder på seniorene og har økt den reelle pensjoneringsalderen med 8 år.

Av Tora Herud, 31. mai 2010

Tommy Sandvold slår av en prat med Najwan Rashid. (Foto TH)

Tommy Sandvold slår av en prat med Najwan Rashid. (Foto TH)

– Hunden min liker at jeg jobber deltvakter, da kan vi nemlig gå turer i marka midt på dagen Jeg er for ung i hodet til å gå av, men alderen sier sitt, det ser jeg i speilet. Livet har satt sine spor, men j eg er ung til sinns og s