Fengselsvesenet

Jobben gir livet mening

- Det er fint å jobbe litt, sier Erik Dokken (68). Da han gikk av med pensjon som fengselsbetjent i Vestoppland fengsel avd. Gjøvik om våren det året han fylte 60 år, var han trøtt og lei. Men allerede ut på høsten savnet han jobben, og siden har han vika

Av Tora Herud, 28. juni 2012

Fra venstre Erik Dokken

Fra venstre Erik Dokken

Fengselsvesenet er med i den ferske studien ”Godvilje i motvind?” om inkluderende arbeidsliv i seks statlige virksomheter, regionalt i Hedmark og Oppland. Rapporten er skrevet av forskerne Liv Johanne Solheim og Anne Mari Berg ved Høgskolen i Lillehammer.Fengselet i Gjøvik, som ble bygd i 1860 og er godt vedlikeholdt og modernisert, ligger idyllisk plassert midt i byen mellom blokk- og trehusbebyggelse og med en barnehage som nærmeste nabo. Her møter seniorpolitikk.no foruten Erik Dokken, fengselsleder Hans Otto Grøndahl (57) og fengselsbetjent Bjørn Brekken (59).Les også: Store forskjeller i StatenLes også: Fortsatt på rett sporIA i Gjøvik fengselVestoppland fengsel består av avdelingene Gjøvik og Valdres. Begge benytter pensjonister som vikarer, den eldste er 71 år.- De innsatte synes vi maser mindre, sier Erik Dokken og smiler. Den erfarne betjenten har jobbet både på Ullersmo og i mindre fengsler, og vektlegger den sosiale betydningen av å kunne ha kontakt med tidligere kolleger.- Seniorene blir sett og hørt. Erfaringen de har bør tas vare på på en god måte, de har noe å fortelle og det er viktig at vi ikke blir historieløse. Seniorene er dessuten mentorer for de yngre, selv om det skjer på en mer uformell arena, sier Hans Otto Grøndahl. Han tror god aldersspredning er bra for både innsatte og ansatte.Det er tillitsvalgt Bjørn Brekken, den eldste blant fengselsbetjentene, enig i.- Hos oss handler IA-avtalen for en stor del om å legge til rette for at de ansatte kan forlenge arbeidsforholdet fram til pensjonsalder, sier han, og er selv et eksempel. Bjørn Brekken har skader i begge skuldrene og ble operert for tre måneder siden, men har fått tilrettelagt arbeidsoppgavene slik at han kan fortsette i arbeid.- Jeg har ikke brukt en eneste egenmelding siden 1997, men det var godt å slippe nattevaktene. Skadene har jeg ikke fått på jobben, jeg hogger tømmer i fritiden, skjønner du, sier han. Brekken har også erfaring fra Ullersmo og andre fengsler.Det gjennomføres seniorsamtaler fra fylte 45 år og gis ekstra fridager fra fylte 62 år.Jobber fram til aldersgrensenFengselsbetjenter har lønn under det som nå er en to-årige høgskoleutdanning, og de forplikter seg til å jobbe i fengsel i et år etter at de er ferdige. Ved opptaket av aspiranter til utdanningen i 2011 var gjennomsnittsalderen 27 år, og 42 prosent av aspirantene var kvinner.- Vi tar også inn folk på tiltak og gir arbeidstrening. I utgangspunktet skal dette være personer som tilfredstiller kravene til å komme inn på på fengselsskolen, sier Hans Otto Grøndahl.I motsetning til mange andre yrker med turnusarbeid, er det i yrket som fengselsbetjent vanlig med 100 prosent stilling og pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Ansatte i turnus har særaldersgrense på 63 år, men kan dersom de oppfyller 85-årsregelen (dvs. når alder og tjenestetid er til sammen 85 år eller mer), gå av ved fylte 60 år. Ledere og administrativt ansatte har aldersgrense på 67 år.- Betjenter i turnus kan søke om å få fortsette i fast stilling etter oppnådd pensjonsalder, men normalen er at de slutter, sier Grøndahl.- Jeg har ikke hørt om noen fengselsbetjenter som har fortsatt i fast jobb etter at vi fikk pensjonsalder på 62 år, sier Erik Dokken. Han begynte å jobbe i fengselet på Gjøvik i 1981. – Kriminalomsorgens seniorer får 1 million kroner til fordeling blant ansatte i turnus fra fylte 60 år. Nå utgjør dette rundt 15.000 kroner per senior, sier Grøndahl, men som mener at alt ikke må koste noe.- Det er like viktig at seniorer, som andre, blir tatt med, får ny informasjon og at de får nye utfordringer og får jobbe med meningsfylte arbeidsoppgaver, sier han.Trussel om nedleggelseFengselet på Gjøvik har 24 plasser, og regionledelsen for fengslene i Hedmark og Oppland ønsker å legge det ned fordi det har under 30 plasser.- Vi har bestridt denne argumentasjonen, blant annet fordi vi mener fengselet er I god stand og at vi har gode muligheter for å bygge ut, sier han.Halvparten av de innsatte på Gjøvik sitter i varetekt, den andre halvparten soner dommene sine. Rundt halvparten av de innsatte har utenlandsk bakgrunn.- Jeg tror jeg kan beskrive en gjennomsnitts innsatt som en mann i 40-45-årsalderen, som er rusavhengig, har diagnosen ADHD, lav utdanning, er arbeidsledig, har skrantende helse og som har så som så når det gjelder bolig. Men vi er gode på individrettet arbeid, og de innsatte føler seg trygge på oss. Det er et lite miljø og tett kontakt mellom innsatte og ansatte. Vi har dessuten alle samarbeidspartnere, som NAV, skole og friomsorgen, i nære omgivelser, og vi er ønsket i byen, sier Hans Otto Grøndahl. Gjøvik kommune har blant annet sponset en idéplan for fengselet.