5 spørsmål om seniorpolitikk

– Jobben, ikke alder, er viktigst

67-åringen i saken der Høyesterett i 2011 ga arbeidsgiveren, Gjensidige, medhold i at de kan beholde den bedriftsfastsatte aldersgrensen på 67 år, jobber nå som tilkallingsvikar i Landbruksforsikring.

Av Tora Herud, 16. mai 2012

Finn Egil Kverme. (Foto Landbruksforsikring)

Finn Egil Kverme. (Foto Landbruksforsikring)

Hvordan er seniorpolitikken i Landbruksforsikring?- Vi har ingen spesifikk seniorpolitikk. Vi har den samme ordningen som Gjensidige, med en pensjonsordning som avsluttes ved 67 år. Siden oppstarten av selskapet for ti år siden, er det bare en som har sluttet og gått ut i pensjon ved den alderen, sier Finn Egil Kverme, administrerende direktør i Landbruksforsikring.Hvorfor tilbød du Karin Haare Johnsen (69) jobb som tilkallingsvikar?- Vi trengte en tilkallingsvikar og en av våre ansatte kjente henne og roste henne for å være faglig dyktig, noe hun er. Alder skal dessuten ikke være avgjørende, men den jobben den enkelte gjør. Karin Haare Johnsen har kontrakt som tilkallingsvikar.- Om få år tror jeg at den bedriftsinterne aldersgrensen på 67 år vil bli hevet, først til 70, så til 72 og 75 år. Dommen i Høyesterett om denne grensen synliggjorde at det er behov for en revurdering.Hva er avgjørende for hvor lenge ansatte får lov til å jobbe i Landbruksforsikring, eller ønsker å jobbe for dere?- Litt vanskelig å svare på. Vi har god aldersspredning, men vi har vært et lite selskap med fire-fem ansatte og vi har ikke så mye erfaring når det gjelder personer som pensjonerer seg. Nå øker vi og er oppe i 18 ansatte. Jeg kommer selv til å slutte som daglig leder i det kommer ny administrerende direktør i juni, og i de kommende månedene skal jeg jobbe med spesialoppgaverr.Hva tenker du som leder om at du av og til må ta den vanskelige samtalen og kanskje til og med avvikle et arbeidsforhold?- I arbeidslivet hender det fra tid til annen, enten vedkommende er 47 eller 67 år, at noen må slutte. Den samtalen kan være både vanskelig og ubehagelig.Trenger vi aldersgrenser i arbeidslivet?- Vi trenger vel det. Men for det første vil de eksisterende aldersgrensene heves, og deretter vil de måtte behandles med langt større fleksibilitet. Det blir ingen lett jobb å finne enkle løsninger.