Danske bønder

Jobber lengre enn andre

Melkekyr og skurtreskere får danske bønder til å fortsette å jobbe, ifølge Ældre Sagen i oktober i fjor. Tallene fra Danmarks Statistik viser dessuten at det især er ansatte i privat sektor, som bevarer tilknytningen til arbeidsmarkedet etter fylte 65 år.

Av Tora Herud, 18. april 2013

Stabilitet for danske kyr. (Foto TH)

Stabilitet for danske kyr. (Foto TH)

I aldersgruppen 75-79 år jobber 25,1 prosent av de yrkesaktive i landbruket, mens tallet er 35,5 prosent for bønder over 80 år. Til sammenligning er det kun 2,2 prosent av arbeidsstyrken mellom 16 og 64 år, som jobber i landbruket. Tallene er hentet fra Danmarks Statistiks rapport «65+ Et portrett av de eldres liv, arbeidsliv og sosiale situasjon».-Mange eldre bønder kan selv bestemme tempoet og skru litt ned på antall griser eller la andre forpakte noe garden, hvis man synes det blir litt mye. Vi vet fra egne undersøkelser at nettopp fleksibilitet og mulighet for redusert arbeidstid, kan få flere seniorer til å bli på arbeidsmarkedet, forklarer souschef Jens Højgaard i artikkelen Danske landmænd knokler videre på Ældre Sagens nettsider.Tallene fra Danmarks Statistik viser dessuten at det især er ansatte i privat sektor, som bevarer tilknytningen til arbeidsmarkedet etter fylte 65 år. Det skyldes blant annet den store andel av selvstendig næringsdrivende.