Arbeidsmarkedet

Jobber som kommer, jobber som går

- Mindre vekst i behovet for folk med samfunnsfag, men flere i helse- og omsorgssektoren og i undervisning, sier Ådne Cappelen (64), økonom og forsker i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Av Tora Herud, 9. oktober 2014

Navs augusttall for yrkene med størst og minst ledighet. (nyhetsgrafikk.no)

Navs augusttall for yrkene med størst og minst ledighet. (nyhetsgrafikk.no)

– Vi skrev en rapport  om balansen mellom folks utdanning og etterspørselen etter ulike yrker for et år siden. Yrker som er populære, men der veksten i etterspørselen avtar, er samfunnsfag slik som jus og økonomi. Man