Yrkesaktivitet

Jobber vi ett år lengre, skapes verdier for 35-40 milliarder kroner

For å holde verdiskapningen og velferdsproduksjonen i gang, er det viktig at seniorene i arbeidslivet utsetter tidspunktet for pensjonering. En fersk rapport fra NyAnalyse og Vivens viser hva samfunnet tjener.

Av Tora Herud, 6. juli 2017

Terje Strøm i NyAnalayse. (Foto Tora Herud)

Terje Strøm i NyAnalayse. (Foto Tora Herud)

Fram i tid, etter 2030, vil det mangle arbeidskraft i mange ulike næringer, og særlig innen helse og omsorg. Det krever at flere fortsetter lenger i arbeid.

– Dersom delmål 3 i IA-avtalen om at yrkesaktivitet etter 50 år skal forlenges med 12 måneder fra 2009 til 2018, oppnås, får vi en økning i tilbudet av arbeidskraft på rundt 70.000 årsverk. Det betyr en verdiskapning på 35-40 milliarder kroner ekstra i 2018. I 2013 snakket vi om 25-30 milliarder i verdi, men aldersgruppen 50-74 år er nå større, derfor blir det mer.

Dessuten øker lønningene hvert år med 2-3 prosent. I tillegg har andelen som jobber fulltid økt, sier Terje Strøm i NyAnalyse, som står bak første del av rapporten «Samfunnsverdien ved økt yrkesaktivitet for seniorer».

Rapporten er utarbeidet for Senter for seniorpolitikk (SSP).

35-40 milliarder tilsvarer omtrent en tredjedel av hele sykehusbudsjettet i Norge årlig.

-De som fortsetter lenger i arbeid har høyere inntekt og betaler mer i skatt, enn om de kun hadde betalt skatt av pensjonen sin. Vi regner med en årlig skatteøkning på mellom 6,5 og 8,5 milliarder kroner, og slik bidrar de lenger til både utdanning og helse. Men det er en forutsetning at de ikke fortrenger andre, sier han.

Pensjonist og fortsatt i jobb

Norge har lykkes bra med seniorpolitisk arbeid og ligger sammen med Island og Sverige høyt på yrkesdeltakelse. Det er også en effekt av pensjonsreformen fra 2011.

– Å kunne ta ut alderspensjon og samtidig fortsette å jobbe er en veldig stor gulrot for å få dem over 62 år til å fortsette lenger i arbeid. Det var en liten nedgang i yrkesaktiviteten for menn på Vestlandet i perioden 2014 til 2016, men kvinnene økte samtidig sin yrkesdeltakelse, blant annet fordi mange jobber i helseyrkene, fortsetter Strøm.

Antall eldre 80+ vil dobles

Ved utgangen av 2016 mottok 894.000 personer i Norge alderspensjon, hvorav 89.000 var under 67 år.

– Av dem som tar ut alderspensjon tidlig og fortsetter i arbeid er det mange høyt utdannede med gode inntekter, og arbeidstakere i såkalte «sliteryrker». Her har muligheten for høyere inntekt fungert særlig godt som gulrot for å få folk til å fortsette. Det er bra, og bidrar til å holde samfunnsmaskineriet i gang. Det viser også at seniorer ikke støtes ut.

Vi har et stort behov for arbeidskraft fram til 2035. I dag er det 200.000 personer over 80 år, i 2035 (tallet er rettet fra 2025. red.) vil det være over dobbelt så mange, rundt 455.000. Det betyr økt bruk av helsetjenestene, og det er derfor så viktig at de som er i aldergruppene under, jobber mer slik at dette kan gå opp, sier Terje Strøm.

Over en tiårsperiode øker dessuten kvinnenes tilknytning til arbeidslivet. Flere har høyere utdanning og det er ifølge Strøm en klar sammenheng mellom det og å jobbe lenger.