Sverige

Jobbsøkere: Vanskeligst ikke å være ung

Påvirker jobbsøkernes alder og kjønn sjansen for å få svar på søknaden? Svarene forskerne i et svensk felteksperiment fikk, er helt klare.

Av Tora Herud, 27. september 2017

Forsker Magnus Carlsson ved Linnéuniversitetet (foto) i Sverige.

Forsker Magnus Carlsson ved Linnéuniversitetet (foto) i Sverige.

I eksperimentet ble det sendt 6.000 fiktive jobbsøknader der informasjon om alder (35-70 år) og kjønn var lagt til på slump og sendt til arbeidsgivere som annonserte ledige stillinger.

Rapport 2017:8 Påverkar arbetssökandes ålder og køn chansen att få svar på jobbsobbansøkan? fra IFAU Institutet för arbetsmarknads- og utbildningspolitisk utvärdering, beskriver eksperimentet og resultatene.

Yrkene som det ble søkt på i eksperimentet, var administrative assistenter, kokker, rengjørere, servitører, ekspeditører, selgere og sjåfører. Alle de fiktive søkerne var bosatt i Sverige.

– Dette eksperimentet er godkjent av en etikknemnd, sier Magnus Carlsson ved Linnéuniversitetet, som er en av forskerne bak eksperimentet.

Sterk negativ alderseffekt

Forskerne fant en sterk negativ alderseffekt i samtlige yrker som ble undersøkt.

– Når det gjelder nedgangen i antall svar søkerne får fra arbeidsgiverne, så er den størst i tidlige aldersintervall. Deretter fortsetter den med høyere alder, men ikke like kraftig. For eksempel er nedgangen større fra 40 til 50 år enn fra 50 til 60 år, men de som er 60 år har fortsatt lavest svarfrekvens, sier han.

Videre skriver de at sannsynlige forklaringer til diskrimineringen er aldersstereotypier hos arbeidsgiverne om evnen til å lære seg nye saker, være tilpasningsdyktig og fleksibel, og å ha driv og være initiativrik. Alderisme og forventinger om lavere yrkesferdigheter framstår som mindre sannsynlige.

– Det virker usannsynlig at oppfatninger om svakere yrkesferdigheter, fysisk styrke og helse skulle være viktige allerede i 40-årsalderen, der den negative alderseffekten starter. For å finne mulige forklaringer gjorde vi en enquete rettet mot et representativt utvalg av arbeidsgivere. Svarene viser at det finnes tre egenskaper som arbeidsgiverne anser for å være viktige og som de uroer seg over at søkere over 40 år kan ha begynt å miste.

Det er evnen til å lære nytt, være tilpasningsdyktig og fleksibel, samt ha driv og være initiativrik. En forklaring på denne aldersdiskrimineringen kan være at arbeidsgiverne tror at arbeidstakere mister disse ferdighetene så tidlig, sier Magnus Carlsson.

Flere eldre må jobbe lenger

Forskerne har også funnet spor etter den lave etterspørselseffekten i registerdata. Der kommer det også fram at lengden på arbeidsledigheten viser en nesten konstant økning med alderen, noe som er forenlig med resultatene i eksperimentet.

– Den demografiske utfordringen som Sverige og mange andre industrialiserte land står foran på grunn av en aldrende befolkning, kommer til å øke presset på de offentlige budsjettene. For å håndtere dette kreves en økning av sysselsettingen blant eldre. At flere må jobbe lenger er noe som de fleste politikere og økonomer er enige om. Bedre helse blant eldre kan også gjøre at man kan og vil arbeide lenger, avslutter Carlsson.