NAV i Alta

Jordmor for nytt kontor

Arbeid, trygd, sosialtjenesten, rusomsorg, flyktningetjenesten og gjeldsrådgivning ble for to uker siden samlet i ett NAV-kontor i Alta, det vil si flyktningetjenesten flytter inn i dag.- Vi må gå små skritt nå i starten, slik at alle lærer de nye arbeidsoppgavene,sier NAV-leder i Alta, Nina Schmidt (53).

Av admin_senior, 27. februar 2009

I Finnmark Dagblad lover hun kortere ventetid på telefonen. Fra 2. mai vil 16 medarbeidere ha som oppgave å svare på NAVs telefoner i Finnmark.- Avisene kontrollerer jevnlig hvor lang tid det tar å få svar på telefonen hos de forskjellige NAV-kontorene i Finnmark, sier Nina Schmidt. Seniorolitikk.no ventet i 15 minutter og la på, men så ringer NAV-lederen tilbake, og snart befinner vi oss på hennes kontor. Når telefonen ringer, tar hun den, slik arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen ønsker.- Spennende reform Nina Schmidt sa opp jobben sin som leder av Den norske jordmorforening og begynte som leder av NAV i Alta i fjor høst.- Jeg synes det er en spennende reform, og det er spesielt å være jordmor i en slik sammenheng. Vi har brukt mye tid på å forberede at medarbeidere fra fire kontorer skulle flytte sammen og bli kjent med hverandre, og vi har blant annet hatt besøk fra NAV-kontoret i Eidsvoll, sier hun. Sosialtjenesten er ny i NAV i Finnmark.- Flere av sosialkontorets brukere sier det er godt å komme inn på NAV-kontoret nå som alt er samlet under ett tak. De føler seg ikke så stigmatisert som tidligere, sier Schmidt.Mange utfordringerI forbindelse med oppstarten i nye kontorlokaler går de 45 ansatte på kurs for å lære seg hverandres ulike datasystemer, og uten at det kan settes inn vikarer for dem som er på kurs. Samtidig trekker daglig rundt 200 personer kølapp i det åpne NAV-mottaket. 40 flyktninger fra Nepal kommer til Alta samtidig som flyktningetjenesten flytter inn.- Det er mange utfordringer. På flyttedagen for to uker siden ble det arrangert  reinkappkjøring i det samme området som flyttelassene skulle gå. Det forsinket oss litt, sier hun og ler. Alle de rundt 20.000 innbyggerne i Alta kommune vil på et eller annet tidspunkt ha bruk for NAV-kontoret. Byen har ikke sykehus og folk må derfor innom NAV for å få rekvisisjon for behandlingsreiser til Tromsø eller sykehus i andre byer.