Tjenestepensjon

Kan alle endelig få vite hva de vil få i offentlig tjenestepensjon?

Arbeids- og sosialdepartementet har nå sendt på høring et forslag til hvordan offentlig tjenestepensjon skal beregnes for årskull fra og med 1954-kullet. Samfunnsøkonom Fredrik Haugen i Actecan forklarer forslaget.

Av Fredrik Haugen, Actecan, 10. oktober 2017

Samfunnsøkonom Fredrik Haugen i Actecan. (Foto Olav Urdal)

Samfunnsøkonom Fredrik Haugen i Actecan. (Foto Olav Urdal)

Etter 2011 har det ikke vært mulig å beregne hva ansatte som er født i 1954 eller senere vil få i offentlig tjenestepensjon.

Grunnen er at det i forbindelse med pensjonsreformen dette året ble innført en ny alderspensjon i folketrygden for årskull fra og med 1954, men uten at det samtidig ble fastsatt regler for hvordan denne nye folketrygden skal ses i sammenheng med offentlig tjenestepensjon.

Mangelen på slike såkalte samordningsregler har blant annet ført til at Statens pensjonskasse, KLP og de øvrige pensjonsleverandørene ikke har kunnet gi informasjon til berørte personer om hva de kan forvente å få i tjenestepensjon.

Du kan lese mer om Arbeid og Pensjon her!