Statens seniorråd

Kan ikke Hindre folk i å arbeide

- Vi skal blant annet få eldre til å stå lenger i arbeid. Få dem som ikke er yrkesaktive til å være aktive i samfunnslivet ellers, og motarbeide aldersdiskriminering i og utenfor arbeidslivet, sier Wenche Frogn Sellæg, leder av Statens seniorråd.

Av Tora Herud, 11. juni 2014

Wenche Frogn Sellæg (77)  har vært  miljøvernminister

Wenche Frogn Sellæg (77) har vært miljøvernminister

Det nye seniorrådet, som hadde sitt første møte i februar, har ifølge Frogn Sellæg både fått begrenset og skjerpet sitt mandat. Det skal først og fremst jobbe for en sunn og aktiv aldring.- Eldreomsorg er ikke lenger en del av vårt mandat. Men dersom noen må slutte i arbeid for å ta seg av sine eldre, da er det en sak for oss. Og vi har protestert mot at funksjonshemmede kun har rett til brukerstyrt assistanse fram til fylte 67 år. Det hindrer dem i å fortsette i arbeid. Regjeringen jobber for å få en mer universell lov når det gjelder diskriminering. Vi kjemper for at alder skal inn der, sier hun.Aldersgrenser på programmetTorsdag denne uka har Statens seniorråd invitert statsråd Robert Eriksson, NHO-direktør Svein Oppegaard og LO-nestleder Tor-Arne Solbakken for at de skal gi sitt syn på virksomhetsfastsatte aldersgrenser og 70-årsgrensen i arbeidsmiljøloven. Og allerede i dag foreslår regjeringen endringer i arbeidsmiljøloven som blant annet gjelder arbeidsmiljølovens aldersgrenser, som å heve aldersgrensen fra 70 til 72 år, samtidig med at adgangen til bedriftsinterne aldersgrenser fjernes.- Aldersgrenser i arbeidslivet preger seniorene og det har en smitteeffekt. Går du ut av jobben blir du også mindre synlig andre steder, for eksempel i politikken. Vi starter nå arbeidet med å finne ut hvordan vi skal angripe dette, sier hun.- Norsk seniorpolitisk barometer viser at få yrkesaktive ønsker fortsatte aldersgrenser. Mange vil heller ha helsetester, hva tror du som lege om det?- Helsetester kan etter mitt syn ikke erstatte aldersgrenser, og mange av særaldersgrensene begrunnes med helse, miljø og sikkerhet. Det er imidlertid flertall på Stortinget for å heve,  aldersgrensen fra 70 til 75 år. Det er jeg enig i. Når det innføres en pensjonsreform som skal oppmuntre folk til å jobbe lenger, er det urimelig å hindre dem i dette, sier Wenche Frogn Sellæg.Den vanskelige samtalen- Dersom vi ikke har aldersgrenser og noen ikke fungerer i jobben sin, hvordan avslutter vi da arbeidsforholdet på en god måte?- Det er helt klart et lederansvar å ta dette opp i samtale med den det gjelder. Men dette kan jo gjelde alle aldersgrupper, ikke bare eldre. Dersom det er noen av de eldste som ikke selv forstår at det er på tide å avslutte et arbeidsforhold, er det urimelig at alle i samme årskull skal bli tvunget til å slutte. . Forskning viser dessuten at det å bli tvunget ut av arbeidslivet mot sin vilje, , fører til depresjoner og helsesvikt, sier hun.- Vi supplerer hverandreI seniorrådets mandat står det at «med seniorer menes personer over 60 år, samtidig som flere forhold knyttet til seniorer, spesielt i arbeidslivet, også kan gjelde for personer i 50-årene».- Hva tenker du om samarbeidet mellom Statens seniorråd og Senter for seniorpolitikk (SSP)?- Jeg ser for meg et ennå tettere samarbeid. Mye av den fakta- og informasjonssamlingen som SSP driver med, er grunnleggende for vårt arbeid. Vi supplerer hverandre og må styrke samarbeidet, sier Frogn Sellæg. Statens seniorråd, se Seniorporten, består av Wenche Frogn Sellæg, leder, Erik Råd Herlofsen, Oslo, nestleder, Carl I. Hagen, Tora Aasland, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik, Turid Wickstrand Iversen, Ole Mathis Hetta, Eva Khan og Liv Thun. Sekretariatet på to og en halv stilling sitter i Folkehelseavdelingen i Helsedirektoratet.- Vi er et selvstendig og uavhengig råd, der alle er pålagt å delta i den offentlige debatt. . Det er veldig spennende. Jeg har jobbet med helse- og eldreomsorg hele mitt liv og dette er noe litt annet, sier Wenche Frogn Sellæg. Ved siden av dette og andre styreverv, holder hun foredrag.- Det er viktig å få eldre selv  til å tenke positivt rundt arbeid, aktivitet og aldring , sier hun.Lette byrdene for de ungeLederen av Unge Høyre, Paul Joakim Sandøy (27) sa nylig til Nettavisen: «Vi kan begynne med å fjerne AFP og stille krav om å stå lenger i jobb for å få utbetalt full pensjon. Vi i vår generasjon vet at vi må jobbe lenger, men da er det riktig at også dagens 50- og 60-åringer bidrar.» Hva mener du?- AFP-ordningen har vi ikke berørt, men det er viktig at eldre jobber lenger for å lette byrdene for de unge. Eldre fortrenger heller ikke de yngre på arbeidsmarkedet, unge og eldre utfører ulikt arbeid. Det er også viktig å sørge for kompetanseutvikling og å utdanne seg hele livet. Men så lenge arbeidslivet kvier seg for å ansette 50-åringer, får vi en ond sirkel. Ifølge undersøkelse fra SSP hadde 63 prosent av de spurte bedriftslederne  ikke ansatt en person over 50 år det siste året. Dette har med holdninger å gjøre og disse tar det tid å bekjempe., sier hun.