Svart arbeid

Kan være en blanding av svart og hvitt arbeid

- Det går bare en vei og det er til det verre, sier Geir Gamborg-Nielsen i Arbeidsmandsforbundet avd. Oslo.

Av Tora Herud, 10. mai 2016

- Det kan være svart arbeid bak

- Det kan være svart arbeid bak

– De som ikke betaler skatt, bidrar ikke til fellesskapet. Det får store samfunnsmessige konsekvenser både på kort og lang sikt, og det får konsekvenser for seriøse firmaer og den enkelte arbeidstaker, sier Gamborg-Nielsen.