Årets seniorprofil 2018

Kandidat nr. 1: Nobina AS

I busselskapet Nobina ønsker man seg gjerne seniorer som bussførere.  -Seniorene er rett og slett en stor ressurs for oss, sier ledelsen i selskapet som er en av finalistene i utvelgelsen av Årets seniorprofil.

Av Ulf Peter Hellstrøm, 19. desember 2018

Nobina-representantene (fra v.) Line Eriksen (HR-direktør

Nobina-representantene (fra v.) Line Eriksen (HR-direktør

–Vi har erfaring med at rutinerte sjåfører ofte er gode i trafikken, har en lav skadefrekvens og vet hvordan passasjerene skal behandles, sier HR-direktør Line Eriksen i Nobina, et transportselskap som stadig er i vekst. Nobina er et av de største selskapene innen persontransport på veiene i Norden. Virksomheten i Norge er betydelig, på Østlandet og i andre deler av landet.

Alltid på jobb

Busselskapet er en av mange bedrifter som jobber for å redusere sykefraværet, som gjennomgående ligger høyere i Norge enn i de fleste andre land rundt oss., til tross for partene i arbeidslivet har bygget opp IA-avtalen til en viktig del av norsk arbeidsliv.

Og nettopp oppmerksomheten omkring sykefraværet bidrar til å øke seniorenes popularitet i sjefskontorene.

–Erfaringene så langt viser at seniorene blant våre ansatte har et stabilt høyt nærvær, sier HR-direktøren.

Nobina er en såkalt IA-bedrift, altså omfattet av avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Nobina har også privat AFP.

Nobinas seniorvennlige holdninger ble omtalt også i en artikkel på seniorpolitikk.no  Fra Nobinas virksomhet på Nesodden høsten 2018 i tilknytning til 2018-utgaven av Seniorpolitisk barometer. Avdelingen på Nesodden er preget av mange veteraner blant bussførerne.

Og mot slutten av året ble det kjent at Nobina står igjen som en av tre kandidater til utvelgelsen av ”Årets seniorprofil”.

Inspirasjon

Utmerkelsen «Årets seniorprofil» kan tildeles virksomheter, organisasjoner eller enkeltpersoner. Prisen skal være en markering for dem som bidrar til å holde på eldre arbeidstakere. Det er en viktig oppmuntring og også en inspirasjon til andre som ønsker å fremme en aktiv seniorpolitikk. Nobina forbereder en etablering i Lillestrøm-traktene , mens den lokale virksomheten i Tromsø skal avvikles etter at selskapet ikke lenger får det samme trafikkgrunnlaget i nord.

Det er interessant å legge merke til at over 30 av de ansatte i Tromsø har meldt seg for å flytte til Lillestrøm og starte  jobb som bussførere i Nobinas nye ruter i distriktet. Det vitner om en lojalitet til selskapet blant mange ansatte, både yngre og eldre folk.

-Dagens regler innebærer at du kan kjøre buss til du fyller 75 år, forutsatt at helsen holder. Og i Nobina har vi mange sjåfører som er over 70 år, sier HR-direktør Line Eriksen.

Jan Petter Ulltang er en av veteranene i ledersjiktet i Nobina. Han har arbeidet i den store avdelingen på Nesodden i mange år, og sitter nå sentralt i pårosjektet for å få i gang en ny virksomhet i Lillestrøm.

Bussførerne Svein Frode Johnsen (60), til venstre, og Hans Vilhelmshaugen (64) kjører lokaleruter på Nesodden og i Frogn. De elsker jobben fordi den gir frihet, ansvar og sosial kontakt med utallige kunder. FOTO: Ulf Peter Helstrøm

Ansatte 64-åring

-For ikke så lenge siden ansatte vi en 64 år gammel mann som bussfører på Nesodden. Det går aldeles utmerket, sier Ulltang.

-Hvordan er rekrutteringen til yrket som bussførere?

-Ikke så enkel, sier HR-leder Liv Rognskaug og får støtte fra sine kolleger.

Situasjonen er vanskelig for hele bransjen da det for mange har blitt svært kostbart å anskaffe førerkort. I den senere tid er det åpnet for å få hjelp via Statens Lånekasse, og det er startet utdanning av sjåfører gjennom videregående utdanning med lærlingeordning.

-Men nettopp derfor er det viktig for oss å holde fast på de gode seniorene som har jobbet i virksomheten i mange år. Og med dagens regler for jobb og pensjon kan seniorene få en fleksibilitet som passer dem som hånd i hanske. Det er et godt argument for oss, sier Eriksen.

-Hva slags folk vil dere gjerne ha inn i virksomheten?

– Hvilken aldersgruppe sjåførene kommer fra er av mindre betydning, men vi skulle gjerne ønske oss flere kvinner blant bussførerne, og ikke minst seniorkvinner, sier Eriksen.

Sunne seniorer

Nobina er et eksempel på trenden som fortsatt preger norsk arbeidsliv: Seniorene har gjennomgående en stor arbeidsglede og forsvarer sin sterke stilling i arbeidslivet, nesten uansett bransjer.

Jobb gir god helse, var gjennomgangstonen under et besøk som seniorpolitikk.no avla i Nobinas regionale hovedkvarter på Nesodden tidligere i høst.

Administrerende direktør Jan Volsdal i det skandinaviske Nopbina-konsernets norske virksomhet har tidligere sagt det slik:

– Både Nobina og bransjen trenger flere dyktige bussførere. De mest erfarne sjåførene har ofte en flott innstilling til jobben og yter god kundeservice til passasjerene. De er derfor verdifulle for oss, sier Volsdal.

Innovasjon

Selskapet Nobina bygger videre på det gamle Ingeniør Schøyens Bilcentraler og Concordia Bus Norge. Mange seniorer er åpenbart ikke ensbetydende med at Nobina unnlater å drive innovasjon.

Blant annet er Nobina deltager i et toårig testprogram i Oslo der det kjøres elektriske leddbusser. Nobina har også deltatt i testprosjekter for selvkjørende busser, både i Norge og Sverige.    

Fakta

Årets seniorprofil

Prisen gis til virksomheter, organisasjoner eller enkeltpersoner som tilfredsstiller ett av følgende kriterier:

• selv framstår som et forbilde for andre seniorer, som en aktiv  og attraktiv senior i arbeidslivet.

• selv har bidratt til å synliggjøre seniorene som en ressurs i arbeidslivet.• har bidratt med nye perspektiver på aldring og arbeid, på personalpolitisk arbeid i en virksomhet eller på seniorperspektivet i ledelse.

• har bidratt til å sette seniorpolitiske tema på dagsordenen til myndigheter, partene i arbeidslivet eller samfunnet for øvrig.

• har i egen virksomhet innført en forbilledlig seniorpolitikk eller en livsfasepolitikk med et seniorperspektiv.