Ny filmserie her på nettsiden

Karriereveiledning for 55+

Du finner et karrieresenter nær der du bor! I hver region kan du få profesjonell veiledning om arbeidsmarked, utdanningssystem og de mange veiene som kan lede til et karriereskifte.

Av Roger Moen, 11. desember 2020

Portrett

Øyvind Flatland er veileder for folk som søker ny jobb eller bedre jobb.

Prøv vår nye filmserie her.

Er du usikker på om du er på rett arbeidssted eller om du skal vurdere nye muligheter? På et karrieresenter vil du møte karriereveiledere som kan hjelpe deg å finne retning for hva du kan gjøre de neste 5-10-15 årene i ditt yrkesliv.

Et karrieresenter har et tilgjengelig og gratis tilbud til deg som ønsker å avklare egen kompetanse, eller få vite mer om hvilken kompetanse arbeidslivet har behov for framover.

Karriereveiledning skal styrke den enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste og velinformerte valg. Karriereveiledning har tradisjonelt vært knyttet til unge voksne, en tjeneste som skal hjelpe dem å finne egnede studie- og yrkesvalg. Det har ikke vært like naturlig å tenke karriereveiledning for en 57-åring som ønsker endring, enten det er på nåværende arbeidssted eller det er i ny jobb.

Slik er det ikke lenger. Norsk arbeidsliv er preget av omstilling, endring og nye krav til kompetanse. Flere arbeidstakere enn tidligere vil sannsynligvis skifte arbeid flere ganger i løpet av yrkeslivet, også etter fylte 55 år. Det blir en naturlig utvikling at flere mennesker i senkarrieren vil ha behov for karriereveiledning.

Læring påvirker mestring og motivasjon

Opplevelse av mestring og motivasjon er sentralt for å planlegge en aktiv senkarriere. For å kunne oppnå mestringsfølelse trenger vi riktig, oppdatert kompetanse i forhold til den jobben vi skal gjøre. Til enhver tid.

Å inneha kompetanse for å utføre jobben gir ofte en opplevelse av mestring, som igjen kan stimulere motivasjonen for arbeidet. Livslang læring innebærer å videreutvikle sin kompetanse gjennom hele yrkeslivet. Det kan bidra til bedre forutsetninger for å oppleve mestring og en økt motivasjon for å fortsette lenger i arbeid.

Karriereveiledning kan også ses som et primærforebyggende tiltak i virksomheter. Det kan bidra til å redusere langtidsfravær og overgang til helserelaterte ytelser som uføretrygd, uavhengig av alder. Karriereveiledning satt i system vil gi flere muligheter for å finne sin «plass» i arbeidslivet. Karrieresenteret kan også kontaktes av virksomheter for å samarbeide om karriereveiledning for ansatte.

Karriereveiledning – også for seniorene

Karriere Buskerud er et karrieresenter som har prioritert aldersgruppen 55+. De er opptatt av å møte seniorene med en kvalitativ god veiledningstjeneste, for det er annerledes å veilede en 57-åring sammenliknet med en 27-åring. Det er behov for å synliggjøre at denne tjenesten finnes, også for seniorene. Kompetanse Norge sin egen brukerundersøkelse viser at det kun er 7 % av de som har mottatt karriereveiledning fra karrieresentrene som befinner seg i aldersgruppen 50+ (tall fra 2018).

Senter for seniorpolitikk ønsker å bidra til å synliggjøre en profesjonell karriereveiledningstjeneste for aldersgruppen 55+ fordi det er nødvendig. Skal vi kunne opprettholde en høy yrkesdeltakelse framover for de eldste i Norge, er det viktig at de får møte en tilgjengelig og profesjonell karriereveiledningstjeneste.

I samarbeid med Karriere Buskerud har vi laget 4 filmer for å gi et innblikk i hva karriereveiledning for 55+ kan innebære:

Det finnes mange dyktige karriereveiledere rundt om i landet, og vi tror at stadig flere seniorer vil motta en trygg og god karriereveiledning når tjenesten blir enda bedre kjent. Det kan på sikt resultere i at flere gjennomfører karriereskift, som også kan bidra til at flere vil oppnå lengre yrkeskarrierer.

Mer om Karriere Buskerud finner du her: karrierebuskerud.no/

Les nyhet: 50+ og for gammel

Les mer her: Har bistått 1000 seniorer