Behovet for arbeidskraft

Katastrofe for dem som rammes

- Vi merker nedturen i industrien. Hotellene har færre overnattinger, det går færre fly og det blir mindre å gjøre for oss som kjører drosje, sier drosjesjåføren på vei fra Sola og inn til Stavanger sentrum.

Av Tora Herud, 18. mai 2015

Leif Sande

Leif Sande

Oljeindustrien sliter. Avisene melder nesten daglig om oljerelaterte virksomheter i Rogaland som nedbemanner eller sier opp ansatte.- Vi har hatt stor byggeaktivitet på plattformer, som på Goliatfeltet, og den er nå over. Mange virksomheter sier opp ansatte. Samtidig er oljeprisen lav, noe som også fører til bemanningsreduksjoner. Mange må se seg om etter nytt arbeid. Det er ikke noe nytt i dette, de relative svingningene er de samme som før, men det er en katastrofe for dem som rammes, sier Leif Sande, forbundsleder i Industri Energi, som med sine 60.500 medlemmer er det fjerde største forbundet i LO.Samtidig går elektronisk industri på land så det suser, ifølge Sande.- Det gjelder produksjon av ulike metaller. Solceller har også en opptur. Denne industrien nyter godt av lav kronekurs, sier han.Permitteringer, sluttpakker og oppsigelserIndustri Energi er opptatt av permitteringsreglene. Idag må arbeidsgiverne dekke de første 60 dagene i virksomheter på sokkelen og 20 dager i landbaserte virksomheter, men reglene skal forbedres og blir ifølge Sande kanskje halvert. Etter arbeidsgiverperioden overtar Nav.- Myndighetene ønsker oppsigelser framfor permitteringer, for da kan andre næringer ta denne arbeidskraften ibruk. Og en del er det bruk for, men ikke alle. Sluttpakker er det mye av, noen bruker det, andre ikke. Det fins også eksempler på at ansatte går ned i lønn i en overgangsperiode. Det handler om  solidaritet mellom kolleger, men kan ikke være en permanent ordning. Ellers er vi opptatt av ansiennitetsprinsippet. Det handler om antall år i bedriften, ikke antall års erfaring, en jobbgaranti ved at du har vært lojal over tid. De som har kortest fartstid, må gå først, sier han.Ledige arbeidskraft ikke i samsvar med ledige jobber3,2 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland, 8.160 personer, er helt uten jobb. Flere menn enn kvinner mangler arbeid. Ledigheten fordeler seg slik:20-29 år: 2.44530-39 år: 2.42340-49 år: 1.70250-59 år: 1.04660 år+:      399Ifølge Nav er den gjennomsnittlige ledigheten for landet på 3 prosent. Nav måler antall ledige ved å telle dem som registrerer seg hos Nav. SSB måler ved å spørre et utvalg av befolkningen. Ifølge SSBs arbeidskraftundersøkelse, har ledigheten i Norge økt med 21.000 personer til 4,3 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. I april var det utlyst 1.547 stillinger. Helse- og sosialtjenesten er det området som har størst behov for arbeidskraft.