Kurs i seniorpolitikk

Katastrofe om alle slutter samtidig

- Om to-tre år er 30 mann over 62 år. Det blir katastrofe dersom alle slutter samtidig, sier Ann Skotheim, personalkonsulent ved Rolls-Royce i Brattvåg i Møre og Romsdal. Uttalelsen er representativ for deltakerne fra ulike industribedrifter på kurset ”Vo

Av admin_senior, 4. november 2008

I årene som kommer blir vi flere eldre og færre yngre i Norge. Det påvirker arbeidsmarkedet. Hensikten med kurset er å bistå bedrifter i utviklingen av en seniorpolitikk som er tilpasset bedriftens behov. – Vi mangler arbeidskraft i industrien, og kan bruke erfaringen og nettverkene som er blitt til siden 2002 i forbindelse med IA-arbeidet og oppmerksomheten rundt sykefraværet. Metoden er etablert. Seniorene renner ut av industrien, og styret i Norsk Industri mente at dette måtte vi gjøre noe med raskt. Og når noen begynner å jobbe med seniorpolitikk, så sprer det seg, sier HMS-fagsjef  Pernille Vogt i Industriskolen.Kurset har alle NHO-bedrifter som målgruppe og består av to dagsamlinger med tre ukers mellomrom og en oppfølgingssamling et halvt å senere. Pernille Vogt og Jan Kristian Eidheim.Norsk Industri og NAVTil nå er kurset arrangert i Molde og Ålesund Møre- og Romsdal. På nyåret står Nordland, Sogn og Fjordane og trolig Hordaland for tur. – NAV er svært viktig i dette arbeidet. Norsk Industri skaper motivasjon og så overtar NAVs arbeidslivssentere, sier Vogt, som samarbeider med Unni Driveklepp og Ole Petter Holøs fra NAV Arbeidslivssenters avdeling i Ålesund om dette kurset.- Dersom vi skal få sykefraværet ned er det nødvendig med lik satsing på alle tre delmålene i IA-avtalen. For å lykkes med seniorpolitikken må vi definere og tallfeste målene, informere alle ansatte, forankre seniorpolitikken på alle nivå i organisasjonen og sørge for å nå målene og evaluere dem, sier Unni Driveklepp.Børskrisen gir ingen grunn til krisemaksimering for industrien i Møre- og Romsdal, mener Driveklepp. – Næringsstrukturen her er slik at vi ikke rammes så hardt, sier hun.Unni Driveklepp og Ole Petter Holøs.UtfordringerFlere av kursdeltakerne sier de har endret syn på hva seniorpolitikk er fra første til andre kurssamling. – Tidligere har seniorpolitikken handlet mer om goder og mindre om motivasjon, videreutvikling og veiledning, sier Helge Løvoll, fra Tafjord Kraft. Felles for de fleste bedriftene er at de sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. – Vi må ta vare på de ansatte vi har. Rekruttering er vanskelig, og særlig fordi vi konkurrerer med Aker Yards og Rolls-Royce om den samme arbeidskraften i Brattvåg, sier Annifrid D. Hildemyr fra Brattvåg ElektroKurset viser at det er nødvendig å tenke seniorpolitikk i mange ulike sammenhenger, ved omorganisering, nedbemanning, organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, innføring av ny teknologi og i den årlige medarbeidersamtalen.Jarle Framnes i SAS Ground Services håper det samme kan skje med seniorpolitikken som med ”IA-samtalen”. – I starten var det slik at ansatte kom med tillitsvalgte da vi innkalte til ”IA-samtale”. Nå er det motsatt, nå etterlyser de samtalen. Slik håper jeg det kan bli med seniorpolitikken også, sier Framnes.- For noen er det riktig å slutte når en fyller 62 år, men for de fleste vil det være aktuelt å fortsette. For andre vil det være aktuelt å slutte mye tidligere, men da handler det ikke om seniorpolitikk, sier Ole Petter Holøs.