Seniorer blokkerer?

Kjønn og etnisitet går foran alder

En ny studie fra Stanford viser at folk som ellers motarbeider etnisk diskriminering og kjønnsdiskriminering ikke er så ivrige etter å eliminere alderisme på jobb.

Av Berit Solli, 2. juni 2021

Foto: iStock.

“Selv mennesker som er opptatt av diskriminering ser ut til å prioritere etnisk bakgrunn og kjønn fremfor alder,” sier assisterende professor i organisasjonsadferd ved Stanford Graduate School of Business, Ashley Martin.

Det fremgår av en studie som Martin nylig publiserte sammen med Michael S. Northopen ved New York University.

Blokkerer muligheter?

Eldre arbeidstakere kan bli vurdert av yngre, ambisiøse kollegaer som hindringer for eget avansement i organisasjonen.

“Retten til å ta over (“succession”) retter seg unikt mot eldre individer. Og det skiller seg fra andre former for fordommer der forventningene om “naturlig progresjon” ikke er like klare,” skriver forskerne.

“Dermed kan talspersoner for å skape like muligheter for alle grupper aktivt diskriminere eldre voksne,” skriver Martin og North.

Hvordan måle alderisme?

I et av sine ni eksperimenter målte forskerne holdningene til alderisme. De fikk intervjuobjektene sine til å vurdere påstander om eldre arbeidere.

Assistant Professor, Organizational Behavior ved Stanford, Ashley Martin. (Foto: Stanford)

Påstandene var “Den eldre generasjonen har urettferdig politisk makt sammenlignet med yngre mennesker” og “De fleste eldre arbeidstakere vet ikke når det er på tide å gi plass til den yngre generasjonen.”

Forsøkspersonene ble bedt om å rangere disse påstandene på en skala fra “veldig uenig” til “veldig enig”.

Resultatene avslører “en unikt utfordrende fordom,” skriver forskerne.

Alderisme viste seg å være en vanskelig fordom å nøytralisere fordi selv ivrige talspersoner for antidiskriminering fant måter å legitimere fordommer mot seniorer på.

“Alderdiskriminering skiller seg fra etnisk diskriminering og kjønnsdiskriminering ved at de to sistnevnte involverer grupper som er sett på som historisk vanskeligstilte og som til slutt – og med rette – blir tillatt i maktposisjoner,” sier Martin.

Les om WHOs globale strategi mot alderisme her.

En internalisert fordom

Men selv yngre arbeidstakere som er imot diskriminering blir utålmodige hvis de føler at det er deres tid til å skinne. Og at de eldre er motvillige til å gi fra seg rampelyset.

Selv mennesker som er opptatt av diskriminering ser ut til å prioritere etnisk bakgrunn og kjønn fremfor alder.
Associate professor Ashley Martin

“Yngre mennesker prøver å presse eldre mennesker ut av maktposisjoner før de er klare til å gå av. Det skjer ganske ofte. Vi ser det innebygd i strukturen i samfunnet på måter som er ganske problematiske,” sier hun.

Hun mener at tvangspensjonering er en ganske eksplisitt form for alderisme. “Vi har internalisert alderisme som naturlig,” sier Martin.

Hun legger imidlertid til at yngre arbeidstakere blir mer empatiske når de innser at mange eldre ikke har råd til å pensjonere seg.