Foregangsbedrift

– Klarer oss ikke uten seniorene

Seniorer sitter i viktige posisjoner i hele IBMs organisasjon. – De representerer grupper av våre mest verdifulle ansatte, som selskapet ikke kan klare seg uten, sier personalsjef Jostein Hegreberg.

Av admin_senior, 26. august 2008

IT-giganten IBM satser hardt på å få det beste ut av selskapets 200 medarbeidere mellom 57 og 67 år. – Det innebærer at vi må gjøre tilpasninger etter den enkeltes ønsker og behov, sier personalsjef Jostein Hegreberg. Bedriften har en aktiv seniorpolitikk. Den skal bidra til fleksibilitet, til glede for både arbeidsgiver og de ansatte. Gevinster for alle parter– Vår erfaring er at ”rett person på rett plass” gir både best trivsel for den enkelte og best arbeidsresultater, sier Hegreberg. IT-sektoren er en forholdsvis ung bransje, men personalsjefen understreker at mange arbeidsoppgaver krever lang erfaring før du behersker dem. Lederne i IBM søker å legge til rette slik at den ansatte selv tar selvstendig ansvar for sin personlige utvikling. Ansvaret for deltakelse i programmet for medarbeidersamtaler og utviklingsplanlegging er lagt på den enkelte medarbeider.Seniorene tar grep selv – Jeg har vært bevisst på mitt personlige ansvar for egen arbeidssituasjon, og jeg opplever gode muligheter til å påvirke i tråd med egne interesser. IBM tar virkelig i bruk vår erfaring og kunnskap, sier Berit Faanes Johansen. Selv har 64-åringen vært i bedriften i 24 år.Bred erfaring fra salg, support og som avdelingsleder har hun god nytte av innenfor området hun nå har ansvar for. De siste seks årene har Johansen jobbet med kompetanseutvikling på nordisk nivå. – Denne rollen har jeg fått etter eget ønske, rett og slett fordi jeg ser at det er et viktig satsingsområde, sier Johansen.Verdifulle nettverk Berit Faanes Johansen mener seniorenes nettverk etter et langt yrkesliv er viktig. – Nettverket er verdifullt når man skal sikre at viktige tiltak og initiativ gjennomføres, sier hun.Per Skrefsrud er en annen av IBMs seniorer. Han har jobbet i selskapet siden 1977. – Det er fint å være her. Jeg har fått frie tøyler til å lære meg hva jeg vil. Det har ikke vært noen begrensninger når det gjelder nyttige kurs, sier Skrefsrud. Den 62 år gamle IT-konsulenten jobber med support på programvare. Jobben krever kontinuerlig innsats for å være oppdatert. Per Skrefsrud synes det er interessant å være med der det skjer.IBM gir seniorer gode muligheter til å redusere arbeidstiden uten at det påvirker pensjonsopptjeningen. I tillegg får ansatte som har vært i bedriften i mer enn 15 år to ekstra feriedager. For dem som er trofaste mot arbeidsgiveren ytterligere noen år, vanker det enda mer feriebonus: én ekstra ferieuke ved 25-årsjubileet og deretter trappes jubileumsbonusen gradvis oppover – til åtte ekstra ferieuker ved 45 år i selskapets tjeneste.I januar fikk Per Skrefsrud to herlige uker med sykkel på Cuba. Jubileumsferien, etter 30 års innsats, sikret ham denne opplevelsen. Med feriegaven til erfarne ansatte viser IBM at seniorene settes pris på. Skrefsrud trenger ikke lure på om han er ønsket.– Vi trenger deg!  – Jeg spurte faktisk om jeg kunne få tilbud om tidligpensjon. De sa: ”Nei, deg har vi tenkt å bruke til mye i framtiden også”. Det var jo godt å høre, sier Per Skrefsrud.Seniorsatsing hos IBM      Fra 45 år. IBM regner alle medlemmer i selskapets pensjonsordning som har fylt 45 år, som seniorer. Lønn. Lønnsutviklingen for seniorer skal være i samsvar med lønnsutviklingen ellers i selskapet. Videreutvikling/etterutdanning. Mulighetene for faglig utvikling og etterutdanning skal være den samme for seniorer som for alle andre medarbeidere.  Medarbeidersamtaler. Fra det året en medarbeider fyller 57 år skal det gjennomføres en årlig seniorsamtale. Redusert arbeidstid. Ved fylte 57 år skal det gis mulighet for redusert arbeidstid. Feriebonus. Ved ansiennitetsjubileum får alle ansatte ekstra jubileumsfri: Én uke det året du har vært i selskapet i 25 år. Deretter trappes feriebonusen gradvis opp, med flere ekstra ferieuker hvert femte år. Ved 45-års-jubileet kan arbeidstakeren nyte hele åtte ekstra ferieuker.