Årets seniorinitiativ 2010

Klokere enn Vi trodde

- I de første bussanbudene i Norge var det mange som ikke ville ta over eldre førere, og det var mye negativt fokus rundt dette. Vi gjorde litt narr av de andre busselskapene og overtok alle eldre bussjåfører der vi vant, sier administrerende direktør Hel

Av Tora Herud, 19. november 2010

Fra venstre Helge Leite sammen med bussåførene Tommy Sandal

Fra venstre Helge Leite sammen med bussåførene Tommy Sandal

– Vår erfaring var at eldre førere er gode og stabile, men vi visste ikke hvor forutseende vi var, sier Helge Leite. Unibuss (tidligere Sorveisbussene) i Oslo satte seniorpolitikk på dagsorden i 2004/2005. Siden da er den reelle pensjon