Soroptimistenes mentorordning

Koder på norske arbeidsplasser kan være vanskelige å forstå

Å være mentor for innvandrerkvinner har gitt mersmak. Mentorene på Voss tar imot nye adepter i vinter.

Av Tora Herud, 18. desember 2017

Fra venstre Deborah Hårklau

Eli Brandseth og Birgitte Kløve er begge medlemmer i Soroptimistene på Voss, som møtes to timer en gang i måneden. På møtene holder de foredrag for hverandre og hører inviterte foredragsholdere.

– Jeg visste at Soroptimistene jobber for kvinner i arbeidslivet. Det er foredrag om interessante temaer og jeg møter nye mennesker, sier Eli.

Mentorer for innvandrerkvinner

Nå er både hun og Birgitte mentorer i Soroptimistenes mentorordning. Den er for kvinner i alderen 20-45 år med annen etnisk bakgrunn enn nordisk og som har høyere utdanning, har bestått Norskprøve 3 og som er i jobb men ønsker å komme videre i karrieren, eller som står uten jobb men er motivert for å gå inn i et yrke og aktivt søker jobb.

Mentorordningen på Voss er et samarbeid med Bergen, der begge gikk på kurs før oppstart.

– Ordningen er et sentralt satsningsområde i Norge og kravene til mentorene er utdanning på minst bachelornivå og med en viss yrkeserfaring, sier Birgitte. Selv har mentorene erfaring fra et langt yrkesliv på heltid.

– Vi er jo mer fleksible nå som vi ikke er i arbeid. Adeptene kan for eksempel møte oss når ungene deres er på skole og i barnehage, sier Eli.- Det er ikke bare de som lærer av oss, vi lærer også mye av dette. Det er fint å kunne bruke erfaringene våre, selv om dette ikke er en betalt jobb, sier Birgitte.

I starten var det to mentorer og fire adepter, men en adept har reist tilbake til hjemlandet. Seniorpolitikk.no kom på besøk en uke før avslutningen, der adeptene skulle holde foredrag for de øvrige soroptimistene på Voss.

– Jeg har fått nye perspektiv på hva jeg kan gjøre.

Nærmer seg målet om relevant jobb i Norge

Målet er relevant jobb

– Målet med mentorordningen er å veilede adeptene slik at de skal få seg jobb med opprinnelig utdanning, eller se om de må over på noe annet dersom det ikke går. Adeptene setter målene, men vi veileder på hva som kan være realistisk å oppnå. Ved siden av er det det å holde motet oppe, sier Birgitte.

Begge mentorene er erfarne i det å møte mennesker med ulik bakgrunn og med ulike forutsetninger.

– Vi møter adeptene inntil to timer en gang i måneden. Da har vi gitt en oppgave på forhånd, for eksempel det å sette seg mål, sier Birgitte.

– Noe annet vi snakker om er å forstå koder på norske arbeidsplasser, for eksempel det at pauser er en del av jobben. Noen steder har ansatte egne kopper, og folk snakker om hva de gjør i fritiden, som toppturer og skiturer. Norske kulturkoder i arbeidslivet kan være annerledes, for eksempel har noen arbeidsplasser en flat struktur, og vi har et likeverdig forhold til sjefen vår.

Det er stor arbeidsglede, og mange sjefer gir ikke konkrete arbeidsoppgaver, men kan si «ta en titt på dette». Det er nødvendig å knekke kulturelle og sosiale koder for å få seg venner og danne et nettverk. Disse kvinnene har stått på, en har fått seg en deltidsjobb, alle tre er på vei inn i arbeidslivet, sier Eli Brandseth.

– På et mindre sted er det lettere å bli kjent med noen. Det har vært en berikelse å jobbe med dette. Snart får vi en ny gruppe adepter, vi vet ikke hvor mange og den kan være helt annerledes. Og vi blir tre mentorer, sier Birgitte Kløve.

Mentorene

Helsesøster og mentor Eli Brandseth (66) er utdannet sykepleier og har studert pedagogikk og veiledning. Hun har jobbet som helsesøster i Voss kommune, blant annet ved asylmottak og gikk av med pensjon for et år siden.

– Jeg likte jobben på asylmottaket veldig godt. Det var særlig mange flyktninger fra Somalia, Irak og Iran da jeg jobbet der. Mottaket ble lagt ned i år, sier hun.

Lektor i pedagogikk og mentor Birgitte Kløve (67) er utdannet lektor i pedagogikk og har jobbet på helse- og sosialfag i videregående skole på Voss. Hun har også jobbet med spesialpedagogikk for svake grupper og undervist i pedagogikk på Høgskolen i Bergen. Hun har dessuten jobbet administrativt i mange år.

– Jeg synes det er berikende å kommunisere med mennesker fra andre kulturer, sier hun.

Fakta

Soroptimist International (SI)
er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner med rundt 80.000 medlemmer i 130 land.
I Norge er 2.000 medlemmer fordelt på 63 klubber.
SI jobber for å fremme menneskerettigheter for alle, bedre kvinners og barns levekår, holde høy etisk standard i liv og yrke, bidra til fred og internasjonal forståelse og fremme vennskap og samhørighet mellom soroptimister.
SI har rådgiverstatus i FN og Europarådet.
SI er en ideell, religionsnøytral og partipolitisk nøytral organisasjon.
SIs langtidsprosjekt 2011-2021er ”Invester i fremtiden: Soroptimister for utdanning og ledelse”.