BKA-midler

Kostnad eller investering?

- På dette kurset i matematikk har jeg lært utregningsmodeller med en annen pedagogikk enn den jeg lærte på skolen, sier Jonny Taule (55) i Bergen. Han er yrkesveileder for lærlinger i Posten, der han har hatt ulike stillinger gjennom 38 år.

Av Tora Herud, 8. oktober 2010

Jonny Taule. (Foto TH)

Jonny Taule. (Foto TH)

Taule har vært i en annen stilling i fire år og føler behov for å friske opp matematikken etter at han kom tilbake til undervisning.- Jeg har lært nyttige ting i matte, men også å bruke et program som heter DrillPro og som blant annet har touchmetoden, der jeg lærer å skrive med alle fingrene, sier han.Omstillinger i PostenI 1999 ble Taules jobb flyttet til Oslo. På grunn av familie og interesse for Brann valgte han å bli i Bergen, og han fikk beholde lønnen som overpostbetjent, men begynte i ny jobb som leder for Postens avdeling på Flesland flyplass.- Ja, jeg beholdt min personlige lønn, som var høyere enn normal lønn for den jobben jeg gjorde. Svakheten var at jeg ble hengende etter lønnsmessig når de andres lønn økte, sier han. I 2005 kom han tilbake til driftsrelatert virksomhet og kjørte post med trailer om natten, vinterstid på Vestlandet.- Jeg kunne ha opptil 28 tonn post i lasten nedover smale, glatte veier, sier han.- Gjør mitt besteJonny Taule går på kurs i AOFs lokaler og synes kurslederen er klar og tydelig.- Jeg gjør mitt beste, og jeg har en yrkesstolthet som gjør at jeg vil stå i jobb til jeg kan gå av med AFP ved 62 år, sier han. Taule vil da ha vært i arbeid i 45 år.Han synes det er fint at arbeidsgiveren gir ham mulighet for å lære nye arbeidsmetoder.- Det kan jo diskuteres om det er en kostnad eller en investering? Når Posten kommer med produktivitetskrav, er det viktig for oss ansatte å kunne regne, sier han. Taule mener seniorene har stor yrkeserfaring og masse kompetanse som arbeidsgiverne må gjøre seg nytte av i mye større grad.Føler seg ønsket- Jeg føler at jeg sitter på så mye kunnskap at Posten ønsker å beholde meg i arbeidslivet. Vi voksne klarer kanskje ikke alltid å holde samme arbeidstempo som de yngre, men kanskje det er slik at jeg sorterer 100 pakker på 5 minutter uten feil og en yngre sorterer like mange pakker på 4,5 minutter, men med mulige feil, sier Jonny Taule. Han mener det er viktig å ta seg tid til å gjøre jobben riktig og ha høy kvalitet. Det kan fort bli veldig dyrt å sende post til feil adresse. Han og studiekonsulent Håkon Larsen i AOF minnes en historie om noen kolossalt store papirruller fra Norske Skog som ved en feil ble sendt til Sør-Afrika i stedet for Sør-Amerika.