SSPs årsmøte 2018

Kristin Diserud Mildal i NHO valgt til ny styreleder i SSP

Kristin Sæther overtar som representant for LO etter Renee Rasmussen, som gikk av som leder i styret i Senter for seniorpolitikk (SSP). Det nye styret velger selv nestleder.

Av Tora Herud, 23. mai 2018

Styret (f.v.) Hans Christoffer Aargaard Terjesen

Styret (f.v.) Hans Christoffer Aargaard Terjesen

Valget skjedde på SSPs årsmøte 15. mai, etter en faglig del der direktør Kari Østerud blant annet gikk gjennom årsrapporten for 2017. Hun trakk særlig fram fem punkter:

  1. Seminarserien #de15beste
  2. Norsk seniorpolitisk barometer
  3. Seniorpolitisk veileder
  4. Forskningskonferansen 2017 som hadde 150 deltakere
  5. Den digitale senior, en rapport utarbeidet av InFuture

Årsmøtet er SSPs øverste organ. Her møter en representant for hver av de tilsluttede organisasjonene. Årsmøtet velger styre. I perioden mai 2018 – juni 2019 er styrets sammensetning slik:

Styreleder:Kristin Diserud Mildal (NHO)

Nestleder:Velges blant styrets medlemmer

Styremedlemmer:Kristin Sæther (LO)

Eva Lian (KS)

Hans Christoffer Aargaard Terjesen (AFI)

Jorunn A. Berland (YS)

Åsmund Knutsen (Akademikerne)

Runa Opdal Kerr (Finans Norge)

Personlige varamedlemmer:

Kari Saastad (Spekter) for Kristin Diserud Mildal

Øystein Nilsen (LO) for Kristin Sæther

Trude Furunes (UiS) for Hans Chr. Aargaard Terjesen

Gry Langsæther (Virke) for Jorunn A. Berland

Geir Lyngstad Strøm (Unio) for Åsmund Knutsen

Oddbjørn Tønder (KMD) for Eva Lian

Siri Røine (Nito) for Runa Opdal Kerr