Nedbemanning

Kritisk for Stavanger-området

Hva får nedturen i oljebransjen å si for de eldste arbeidstakerne? Vi har spurt Trude Furunes og Reidar J. Mykletun, som begge har lang erfaring fra forskning rettet mot de eldste.

Av Tora Herud, 14. oktober 2015

Trude Furunes og Reidar J. Mykletun. (Foto TH).

Trude Furunes og Reidar J. Mykletun. (Foto TH).

– Nedbemanningen i oljesektoren er alvorlig fordi den fører til arbeidsledighet blant ingeniører og IKT-folk, særlig for innleide oppført som konsulenter. Effekten forplanter seg til andre sektorer som hoteller og restauranter,