Delingsøkonomi

Kundene forteller hvordan de vil ha det

Delingsøkonomi, tillitsøkonomi, nettverksskapere eller samarbeidsøkonomi. Nye virksomheter popper opp i høyt tempo. – Det er myndighetenes oppgave å lage reglene, mener noen.

Av Tora Herud, 18. mai 2016

Fra venstre: Christine Korme

Fra venstre: Christine Korme

”Eksistensgrunnlaget til delingsøkonomiaktørene ligger i fornøyde kunder. Men til forskjell fra de tradisjonelle aktørene – også fornøyde leverandører. Kundens makt er enda mer reell og maktskiftet er et faktum. Hva er de egentlige konkurransefortrinnene? Hvorfor klarer ikke de tradisjonelle aktørene å konkurrere med dette?” Slik lød invitasjonen fra Mesh til seminaret ”Delingsøkonomien – med hjertet i hånden!”Vi har hørt og lest om Uber, som med sine sjåfører konkurrerer med drosjenæringen, og om Airbnb der privatpersoner leier ut hele – eller deler av boligene sine og konkurrerer med tradisjonelle overnattingsbedrifter.Espen Grimstad i Experiments innledet med å trekke noen linjer bakover i tid, til den industrielle revolusjon, som handlet om optimal produksjon. Og så den digitale revolusjon, som ga mulighet for å flytte produksjon dit det er billigst og økt tilgang på informasjon og nesten gratis. Nå kommer delingsøkonomien, tillitsøkonomien eller nettverksskaperne, som en av tilhørerne valgte å kalle det. Kim Haagensen i weClean kaller det samarbeidsøkonomi.Eksempler på virksomheter som ble presentert:Nimber.comder du kan få sendt varer og ting, eller frakte varer og ting. På nettsiden kan du registrere hva du ønsker å få fraktet. Eller hvis du skal ut og kjøre og har ledig plass i bilen, kan du sjekke om noe trenger din hjelp.Lunchfarm.noreklamerer med at det er den enkleste og billigste måten å få levert lunsj til bedriften din på. Du som kunde, bestiller mat fra ulike leverandører og betaler via en nettside. LunchFarm sørger for billig levering ved at flere kunder deler på frakten.Nabobil.nomener du kan tjene penger på bilen din når du ikke bruker den selv. Via denne nettsiden kan du leie den perfekte bilen for ditt behov i nabolaget. Du bestiller og betaler via nettsiden. Nabobil har forsikringsavtale på opptil 1 million kroner med et kjent forsikringsselskap og som er inkludert i leieavtalen. Det er ingen egenandel for utleier.weClean.noSe egen sak: Vil ha oss til å velge hvitt arbeid framfor svartFå regler knyttet til delingsøkonomiHva så med lønn, skatt, pensjon, forsikringer og alle de andre ordningene vi er vant med fra ordinære arbeidsforhold? lurer vi. Men vi behøver ikke lure så lenge, i hvert fall ikke når det gjelder spørsmål om skatt. – Skattlegging har positive virkninger ved at det finansierer offentlige goder, men skattlegging har også negative virkninger fordi skatt er en transaksjonskostnad; en kostnad knyttet til transaksjoner. Delingsøkonomiens mål er å redusere transaksjonskostnadene ved å koble eiere og brukere på en enkel måte. Derfor får politikerne et problem når de skal vurdere å øke skattlegging av transaksjoner som i dag i stor grad er skattefrie, som for eksempel utleie av rom eller bil. I dag har vi en rekke skatteregler for vanlige inntekter, men ingen knyttet til delingsøkonomien, sa advokat og ekspert på skatt Hans Kristian Nygaard i KPMG. Han forventer derfor at vi får endringer: som regulerer hvordan vi beregner skatt på inntekt av hvordan skattebeløp innfordres (skattetrekk) om hvem og hvordan skatteinformasjon rapporteres til skattemyndighetene om hvordan skatt skal betales – Noen inntekter har til nå vært skattefrie fordi de er små og vanskelige å innkreve. Og det kan være fint med noen skattemessige fordeler som kan nøre opp under nytenkning, sa Nygaard, og han gjentar flere ganger: -Det er opp til politikerne å lage lover og regler.- Hvem skal for eksempel informere myndighetene, holde skattebeløpet tilbake og betale det inn? Kanskje kan det løses med en skatte-Vipps for dem som for eksempel leier ut bolig eller bil, sa han.Kommunikasjonsdirektør i Abelia, Christine Korme, er enig i at det er politikerne som må lage lover og regler.- Skatt må komme på plass. Arbeidsrett og forbrukerrett er også områder det må tas tak i. Men delingsøkonomi gir en fantastisk mulighet til å deregulere bransjer som ikke går lenger, sa  hun. Korme skrøt av Norges digitale skattevesen, som hun mener ligger langt framme i verden.- Bare halve folket er i arbeid. Vi trenger å få flere i arbeid. Det er bedre at de jobber litt for Uber enn ikke å gjøre noen ting, sa hun.- Kommet for å bliMyndighetene er nok også opptatt av å få på plass lover og regler. Finansdepartementet oppnevnte i begynnelsen av mars et offentlig utvalg som skal utrede hvordan delingsøkonomien kan gi mer effektiv ressursbruk. ”Effektiv ressursbruk understøttes av sunn konkurranse”, leser vi på departementets nettside. Professor Tommy Staahl Gabrielsen leder utvalget som har frist til 1. februar 2017. Av de ni medlemmene i utvalget, er det én med erfaring fra delingsøkonomi, gründer Anders Horvei Mjåset.- For meg oppleves det rart om jeg skulle ha eid tre hytter, tre biler, hus og båt til eget bruk, sier Mjåset, mannen bak Mesh. Han spår at delingsøkonomi er blitt vanlig så snart som om tre år. Mesh er en 4.000 m2 stor møteplass for samarbeid i Tordenskioldsgate midt i Oslo sentrum og som har 350 medlemmer. Stedet har kafé, bar, møtelokaler, arbeidsplasser, 30 ansatte, 500 arrangementer og 50.000 besøkende i året, ifølge meshnorway.com.