– Kunne mangedoblet seniorutleien.

– Det er ikke noe problem med tilgangen på kompetente seniorer. Jeg tror vi kunne mangedoblet utleien, sier Knut Hauge, divisjonsdirektør i Manpower. Selskapet vil åpne bedriftenes øyne for seniorressursene.

Av admin_senior, 23. januar 2008

– Med dagens rekordlave arbeidsledighet, er det ikke mindre viktig å satse på formidling av seniorer, sier Knut Hauge, divisjonsdirektør i Manpower. Bedriftene trenger arbeidskraften. Men Manpowers erfaring er at markedet ikke er modent for å ta i mot seniorenes ressurser. Bemanningsselskapet vil ansette ny ressursperson, med oppgave å påvirke bedriftene. Seniorressurser i massevis.I disse dager annonserer Manpower etter ny produktsjef for Manpower Senior. I stillingsannonsen skriver de: Det vil bli mulighet til å bygge opp et nytt område med stort potensial. – Det er ikke noe problem med tilgangen på kompetente seniorer. Problemet er å få dem ut i bedriftene. Jeg tror vi kunne mangedoblet utleien. I dag er det masse kompetanse som ikke blir utnyttet, sier Hauge.Divisjonsdirektøren tror utrygghet knyttet til seniorarbeidskraft er bakgrunnen for manglende utnyttelse av seniorressurser. – Vår rolle må være å få vekk denne utryggheten, sier Knut Hauge. Han viser til at seniorer som har gått av med sluttpakker i StatoilHydro har fått seg nye jobber. Mediene har skrevet side opp og side ned om at de overtallige i olje- og gassgiganten er verdifulle og kompetente medarbeidere. Hauge mener dette eksempelet viser at seniorer blir ansatt når bedriftene føler seg sikre på kvaliteten på arbeidskraften. – Det vi trenger i Manpower Senior er en produktsjef med litt pondus, som kan overbevise bedriftene, sier Knut Hauge.