Gå til kildene

Underlag for Sysselsettingsutvalget

Sysselsettingsutvalget har brukt en rekke kilder fra Senter for seniorpolitikk i sin nye utredning. Gå selv direkte til kildene her:

Av Berit Solli, 5. mars 2021

portrett

Professor Steinar Holden ledet Sysselsettingsutvalget. (Foto: UiO)

Arbeids- og sosialdepartementet avga 11. februar 2021 en utredning kalt “Kompetanse, aktivitet og inntektssikring — Tiltak for økt sysselsetting”. Arbeidet ble delt i to faser. Først analyserte utvalgets ekspertgruppe utviklingen i sysselsetting og mottak av inntektssikring. De foreslo tiltak for at flere kommer i arbeid i mars 2019.

Utvalget har brukt kunnskapsgrunnlag fra Senter for seniorpolitikk. Her kan du finne og lese selv.

Nå har fageksperter og ledere fra de åtte hovedorganisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i arbeidslivet kommet med en ny rapport med forslag til tiltak.

Se Sysselsettingsutvalgets utredning NOU 2021:2 på regjeringens sider her.

Underlag fra Senter for seniorpolitikk

I NOU’en fra Sysselsettingsutvalget er det trukket frem fem kunnskapskilder fra Senter for seniorpolitikk. De fem er:

Fakta

Sysselsettingsutvalget skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge, utviklingen i mottak av inntektssikringsytelser og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid.

Les mer på regjeringens sider her.