Kvinnedagen 8. mars

Kvinnedominerte bransjer har mindre fleksibilitet

Yrkesaktive i kvinnedominerte bransjer har mindre fleksibilitet i arbeidet.

Av Berit Solli, 8. mars 2023

kvinnedag

Illustrasjonsfoto iStock.

Yrkesaktive i helsevesen/omsorg og undervisning/forskning har mindre muligheter til å få nye arbeidsoppgaver hvis de ønsker det enn yrkesaktive i mannsdominerte bransjer.

Det viser data fra Norsk seniorpolitisk barometer.

Andelen som oppgir at de i liten grad eller slett ikke har mulighet til å få nye arbeidsoppgaver 36 prosent i helsevesen/omsorg og 35 prosent i undervisning/forskning. Disse bransjene er kvinnedominerte.

Til sammenligning er gjennomsnittet for alle bransjer 28 prosent.

Yrkesaktive innen helsevesen/omsorg oppgir også i mindre grad at de lærer nye ting gjennom jobben.

Les mer om kvinnedagen her.