Kvinnedagen 8. mars

Kvinner blir mest utsatt for alderisme

Studier fra flere amerikanske toppuniversitet viser at selv om alderisme skader alle eldre ansatte, er det de mer erfarne kvinnene på kontoret som "får det" mest.

Av Berit Solli, 5. mars 2023

Foto: iStock

Negativ behandling av alle eldre arbeidstakere viser seg som helseproblemer. Det kan koste økonomien i USA 63 milliarder dollar per år, erfarte Yale-forskere.

Men oppfatningen av kvinner endrer seg annerledes enn oppfatninger av menn når de blir eldre. Det skriver et team fra Haas School of Business ved University of California Berkeley.

Mangel på feminin varme

Dette skyldes i stor grad press for å «vise maskulin handlefrihet for å komme videre», ifølge Haas-studien.

Mange kvinner prøver å finne balansen mellom empati og besluttsomhet i sine lederstiler, fant et team ved University of Michigan i mai i fjor.

“Et urovekkende resultat av arbeidet vårt er at kvinner aldri må slutte å tilpasse seg forventninger basert på kjønn,” skrev forfatterne.

“Dette kan gi næring til kvinners motstand mot å påta seg ledende stillinger og forklare de uforholdsmessige nivåene av utbrenthet kvinner opplever av å måtte regulere atferden sin konstant.”


Les om forskningen hos Forbes her eller Stories Exchange her.

Dobbeltbindingen øker med alderen

Kvinnelige ledere som ikke klarer å håndtere dobbeltbindingen ved å vise både varme og kompetanse, kan møte tilbakeslag. Det kan skape press for kvinner til å investere tanker, tid og krefter i sin selvpresentasjon.

Intervjuer med 43 kvinnelige styremedlemmer i amerikanske børsnoterte selskapsstyrer gir et insider-perspektiv på hvordan kvinner håndterer dobbeltbindingen. (Les mer her.)

Forskerne avdekket seks kjønnsdelte deltakelsestaktikker som reduserer stereotype bekymringer for at kvinner skal fremstå som varme og/eller kompetente i styrene.

Les mer om alderisme her eller om en kanadisk undersøkelse om kvinner og alderisme fra 2024.

Østerud om alderisme på NRK P1+

Alderisme i Aftenposten?