Kvinnedagen 8. mars

Kvinner vil pensjonere seg tidligere enn menn

Norsk seniorpolitisk barometer viser at bare 36 prosent av kvinnene kan tenke seg å jobbe etter fylte 67 år, mot 52 prosent av mennene.

Av Berit Solli, 6. mars 2020

13 prosent av norske yrkesaktive kvinner og 27 prosent av mennene sier det er sannsynlig at de vil jobbe helt til de fyller 72 år, som er den aldersgrensen i Arbeidsmiljøloven der arbeidsgiver kan si opp ansatte kun begrunnet i alder.

Kilde: Norsk seniorpolitisk barometer 2019

På spørsmål om de gleder seg til pensjon scorer derimot kvinnene høyere enn menn: 35 prosent av kvinnene gleder seg litt eller mye til å tre ut av arbeidslivet, mot 24 prosent av mennene.

For mer kunnskap om arbeidstakere over 67 år, se den nye ExitAge-rapporten her.

Kvinner mer opptatt av livskvalitet
Barometeret kartlegger også hvor viktige ulike motivasjonsfaktorer er – både blant de som er under og de som er over 62 år. De viktigste faktorene for både menn og kvinner under 62 år for å fortsette å arbeide, er for det første at arbeidsmiljøet er godt og for det andre at man har gode kolleger.

På tredjeplass i barometeret for 2019 skiller kjønnene seg ad: Menn svarer på tredjeplass at det er viktig at arbeidet er interessant, mens kvinner er mer opptatt av at arbeidet gir økt livskvalitet.

Interessant jobb
En dansk undersøkelse viser at arbeidsrelaterte forhold som tilfredshet med samarbeid, samvær med kollegaer og innflytelse over arbeidssituasjonen har sammenheng med når kvinner ønsker å trekke seg ut av arbeidslivet (Vive, 2019).